Kalendarz

Zapraszamy do odkrycia ciekawych wydarzeń związanych ze środkiem Europy. W naszym kalendarzu uwzględniamy wydarzenia społeczne, kulturalne i polityczne, organizowane przez Towarzystwa Niemiecko-Polskie lub naszych partnerów. Rozmowy, konferencje, festiwale, wydarzenia online i na żywo – nasz kalendarz odzwierciedla całą gamę europejskich wydarzeń!

Znajdź wydarzenie:

Dodaj wydarzenie do naszego kalendarza: Korzystając z naszego formularza możesz dodać własne wydarzenie do naszego kalendarza i rozbudować grupę odbiorców – bez rejestracji!2020


Prawo w obliczu bezprawia

26/10/2020 - 26/01/2021

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta: W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zapraszamy do udziału w cyklu wykładów “Prawo w obliczu bezprawia. Sądowe rozliczenia zbrodni okresu II wojny światowej”. Podczas dyskusji online i spotkań w CSNE im. Willy’ego Brandta przyjrzymy się początkom polskiego wymiaru sprawiedliwości w sprawach o zbrodnie wojenne oraz przybliżymy sylwetki polskich prawników, którzy kreowali ramy prawne sądowych rozliczeń zbrodni okresu II wojny światowej. Obok problemów dotyczących organizacji i przebiegu konkretnych procesów karnych, zapytamy o koncepcje prawne, po które sięgano w aktach oskarżenia, czy wyrokach w sprawach zbrodniarzy nazistowskich oraz o znaczenie dla tej problematyki polskiej nauki prawa karnego i prawa międzynarodowego okresu dwudziestolecia międzywojennego, i lat drugiej wojny światowej.

,
Polska i Niemcy: seanse filmowe online

16/11/2020 - 22/03/2021

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta: Od listopada 2020 roku do marca 2021 roku Centrum im. Willy’ego Brandta UWr zaprasza na cykl „Polska i Niemcy: seanse filmowe online”. Osiem spotkań zaplanowano w wybrane poniedziałki. Tematyka filmów dotyczyć będzie różnych aspektów relacji polsko-niemieckich, od II wojny światowej, przez działania służące pojednaniu, po historię takich wielokulturowych miast i regionów, jak Łódź i Dolny Śląsk. Filmy będą poprzedzone wstępem, a po ich zakończeniu przewidziane są dyskusje. Spotkania będą się odbywać online przez platformę Zoom, a filmy będą oglądane przez Vimeo. Szczegółowe informacje na temat kolejnych spotkań publikowane będą na stronie Centrum i na Facebooku. Wszystkie filmy pochodzą z Kolekcji Filmowej Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

,
Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska im. Tadeusza Mazowieckiego 2021

02/12/2020 - 31/01/2021

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska im. Tadeusza Mazowieckiego: Ogłoszono Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2021 z łączną pulą nagród w wysokości 25.000 euro. Województwo zachodniopomorskie funduje nagrodę „Dziennikarstwo na Pograniczu” – Termin zgłoszeń: 31 stycznia 2021 r. Organizatorzy już po raz XXIV rozpisują konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2021. Ponownie polsko-niemieckie jury przyzna nagrody pieniężne. Prace zgłaszać można w kategoriach: Prasa, Radio, Telewizja, Multimedia, „Dziennikarstwo na Pograniczu”. Zgodnie z dotychczasowymi planami zwycięzców nagrodzimy podczas uroczystej Gali 27 maja 2021 roku w Szczecinie. Jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli, Polsko-Niemieckie Dni Mediów odbędą się w dniach 27-28 maja 2021 roku.

,

2021


Premiera spektaklu "Lady Dada" - reż. Iga Gańczarczyk

21/01/2021 - 23/01/2021

Cricoteka i Dom Norymberski w Krakowie: Postać Elsy von Freytag – Loringhoven pozwala przyjrzeć się różnym narracjom opisującym kobiece doświadczenie: herstorii, rewizji kanonu, pisarstwu kobiecemu. „Umrzemy jako wolne ptaki albo umrzemy, próbując” – mówiły w filmie tytułowe uciekające kurczaki. – „A nie ma innych opcji?”. Premiera 21.01.2020, godz. 19.00-21.00. Pozostałe terminy 22-23.01.2020, godz. 19.00-21.00. Spektakl biletowany.
UWAGA: Z uwagi na aktualne obostrzenia rządu o formie spektaklu i szczegółach udziału w nim widowni poinformujemy Państwa po 17 stycznia.

,
Betzavta. Polsko-niemieckie warsztaty online

25/01/2021

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego wraz z Adam Institut for Democracy and Peace z Izraela zapraszają na polsko-niemieckie warsztaty online pt. “Spotkania Polaków i Niemców. Stawianie czoła wyzwaniom demokracji – tym, które są podobne, i tym, które są odmienne”. Prowadząca: Dr Uki Maroshek-Klarman
Termin: seminarium składa się z czterech czterogodzinnych sesji w dniach 25.01.21, 1.02.21, 8.02.21, 15.02.21, godz. 12:00-16:00.

,
Iran i Zatoka: odwilż, czy konflikt?

26/01/2021

Centrum Stosunków Międzynarodowych: Iran i Zatoka: Odwilż, czy konflikt? Zapraszamy na kolejną rozmowę z cyklu Zoom na Świat,, organizowaną przez Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce. Naszymi gośćmi będą: dr Wojciech Grabowski, politolog, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego; Witold Śmidowski, dyplomata, były ambasador RP w Iranie. Rozmowę moderuje dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM. Z naszymi gośćmi porozmawiamy o: Jak Iran patrzy na Izrael? Co zmieniają “porozumienia abrahamowe”? O co gra Arabia Saudyjska?

,
Wygaszanie państwa prawa?

26/01/2021

Państwo prawa to takie, w którym obowiązujące prawo ma pozycję nadrzędną, wiąże rządzących i wyznacza zakres ich kompetencji, a obywatelom gwarantuje prawa i wolności.
Po transformacji ustrojowej już Sejm kontraktowy, ustawą z 29 grudnia 1989 roku, znowelizował artykuł pierwszy Konstytucji PRL, zapisując: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. Co więcej, obowiązująca Konstytucja z 1997 roku powiela to postanowienie w art. 2, a w art. 7 przywołuje zasadę legalizmu: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”.

,
Rozmowa z laureatem: jak zbudować widoczność organizacji

26/01/2021

Masz Głos: W rozmowie z Bożeną Wolą z Fundacji Pszczoła rozłożymy sukces na czynniki pierwsze: jak zbudować markę organizacji, dać sobie samej pracę, zyskać uwagę mediów, wsparcie biznesu i zaufanie otoczenia. Spotkanie prowadzi Alicja Zaczek-Żmijewska z akcji Masz Głos. Już w lutym 2021 możesz dołączyć do nowej edycji Masz Głos!
Fundacja Pszczoła jest laureatem nagrody Super Samorząd 2020 przyznawanej przez akcję Masz Głos Fundacji Batorego.

,
Social Justice and Diversity - szkolenie online

28/01/2021 - 30/01/2021

Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego: Szkolenie antydyskryminacyjne “Sprawiedliwość społeczna i różnorodność” ma na celu promowanie równego udziału wszystkich grup i jednostek w społeczeństwie (sprawiedliwość społeczna rozumiana jest tu jako jako kreowanie w sposób egalitarny warunków dostępu do podstawowych zasobów dla każdego). Koncepcja ta zajmuje się dyskryminacją strukturalną i jej cechami charakterystycznymi, takimi jak wykluczenie społeczne, przemoc, wyzysk, omawia i rozwija alternatywne sposoby radzenia sobie z różnorodnością ludzi.

,
(Nie) widoczny podział między Wschodem a Zachodem - głos związków zawodowych w sprawie europeizacji standardów socjalnych

28/01/2021

Instytut Spraw Publicznych: Rozszerzenie Unii Europejskiej w latach 2004-2007 niosło nadzieję na integrację krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Europą Zachodnią i ostateczne pogrzebanie podziału między Wschodem i Zachodem wyznaczanego w drugiej połowie XX wieku przez żelazną kurtynę. Nadzieja ta dotyczyła między innymi także wprowadzenia zachodnioeuropejskich standardów w nowych państwach członkowskich i stopniowej konwergencji społeczno-ekonomicznej. Chcieliśmy zarobków, stosunków pracy, usług publicznych i jakości życia „jak na Zachodzie”. Jednak z każdym rokiem w UE rosła frustracja wśród związków zawodowych ze Wschodu spowodowana słabymi postępami a niekiedy nawet regresem w tym zakresie. Związki wyrażały niezadowolenie, że europeizacja stosunków pracy i standardów socjalnych przyjmuje postać nie zawsze zgodną z pierwotnymi wyobrażeniami i zamierzeniami.

,
1 2