Przejdź do treści

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Państwa dane osobowe zostaną przez nas przetwarzane wedle niniejszego oświadczenia oraz obowiązujących przepisów.

1 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

(1) Poniżej informujemy Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Przetwarzane dane osobowe, to dane osobowe, które dotyczą Państwa bezpośrednio, np. imię i nazwisko, adres kontaktowy, adres e-mail i zachowane użytkownika.

(2) Osobą odpowiedzialną („administratorem”) wedle art. 4 ustępu 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych, zwanych dalej „RODO” jest Deutsch-Polnische Gesellschaft Bundesverband e.V., Schillerstraße 59, 10627 Berlin: geschaeftsstelle@dpg-bv.de.

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych FORUM DIALOGU dostępna jest pod adresem e-mail: redakcja@forumdialogu.eu lub pod adresem korespondencyjnym.

(3) Jeśli dla spełnienia wymogów naszej oferty zmuszeni będziemy do współpracy z naszymi usługodawcami lub jeżeli, będziemy chcieli wykorzystać Państwa dane do celów reklamowych, zostaną Państwo przez nas o tym poinformowani. Przy czym, oprócz poniżej wymienionych informacji podamy również kryteria, na jak długo dane zostaną przez nas zapisane.

2 Przetwarzanie danych osobowych przy wizycie naszej strony internetowej

(1) Podczas używania naszej strony internetowej do celów informacyjnych, tzn., kiedy nie udostępnią nam Państwo innych informacji, pobrane zostaną tylko te dane osobowe, które zostaną udostępnione naszemu serwerowi przez Państwa przeglądarkę internetowa. Jeśli będą Państwo przeglądać nasza stronę internetową, przetworzone zostaną tylko te dane, które są nam potrzebne ze względów technicznych do pokazania naszej strony oraz do zachowania jej stabilności i bezpieczeństwa, zobacz poniżej. Podstawę prawną stanowi tutaj art. 6 ustęp 1 lit. f RODO. W tym przedstawionym celu leży uzasadniony interes naszej firmy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO:

 • Adres IP
 • Data i czas Państwa zapytania
 • Różnica czasu do Greenwich Mean Time (GMT)
 • Treść wymagania (konkretna strona)
 • Status czasu dostępu/ Status kodu HTTP
 • Każdorazowo przesyłana ilość danych
 • Strona internetowa, od której przyszło zapytanie
 • Przeglądarka internetowa

(2) Dane, które w związku z przeglądaniem naszej strony zostały zapisane, zostaną skasowane po tym, kiedy ich zapis nie będzie potrzebny. Jeżeli wedle wymogów prawa, konieczne jest przechowywanie owych danych, ich przetwarzanie zostanie ograniczone. Zapis danych nie jest więcej konieczny, jeżeli cel, jakiemu służył ich zapis został spełniony.

3 Przetwarzanie danych osobowych przy zawieraniu kontaktów

(1) Przy nawiązaniu z nami kontaktu (np. poprzez e-mail, formularz kontaktowy, telefon czy listownie) Państwa dane (min. adres e-mail, imię i nazwisko, adres, nazwa firmy czy numer telefonu) zostaną przetworzone na tyle, abyśmy mogli odpowiedzieć na Państwa pytania. Podstawę prawną stanowi tu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W tym przedstawionym celu leży uzasadniony interes naszej firmy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

(2) Przy nawiązaniu z nami kontaktu w celu zawarcia umowy, dodatkowo podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DS-GVO.

(3) Przetworzone przez nas w tym celu Państwa dane osobowe zostaną skasowane po tym, kiedy ich zapis nie będzie potrzebny. Jeżeli wedle wymogów prawa konieczne jest przechowywanie owych danych, ich przetwarzanie zostanie ograniczone. Zapis danych nie jest więcej konieczny, jeżeli cel, jakiemu służył ich zapis został spełniony.

4 Przekazywanie danych osobowych

(1) Częściowo obsługują nas przy przetwarzaniu Państwa danych eksternistyczni usługodawcy. Są oni przez nas starannie wybierani, informowani, uzależnieni od naszych poleceń oraz regularnie kontrolowani. Obsługa naszego hostu internetowego zlecona jest eksternistycznemu usługodawcy, który w ramach swojej działalności ma dostęp do danych osobowych, określonych pod § 2 niniejszego Oświadczenia o Ochronie Danych Osobowych. Nasi usługodawcy IT pracują dla nas na zlecenie i posiadają w ramach swojej działalności dostęp do danych osobowych określonych w § 3 i 4 niniejszego oświadczenia.

(2) Ponadto możemy przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim, jeżeli umowy czy podobne usługi będą przez nas oferowane wspólnie z partnerami.

(3) W przypadku, gdy nasi usługodawcy czy partnerzy posiadają swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza europejskim obszarem gospodarczym (EOG), poinformujemy ich o następstwach tego faktu w opisie naszej oferty.

5 Sprzeciw przeciw przetwarzaniu Państwa danych

(1) W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych ma związek z wyważeniem interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), mogą Państwo wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych. Przy składaniu sprzeciwu prosimy o podanie podstaw, dlaczego Państwa dane nie mogą zostać wykorzystane przez nas w powyżej określony sposób. W przypadku złożenia uzasadnionego sprzeciwu sprawdzimy stan rzeczy i wstrzymamy lub dopasujemy przetwarzanie danych, bądź wskażemy Państwu podstawy, dla których przetwarzanie danych powinno być kontynuowane.

(2) Oczywiście mogą Państwo w każdej chwili złożyć sprzeciw przeciwko wykorzystaniu Państwa danych w celach reklamowych i analizy danych. Sprzeciw mogą Państwo złożyć na adres: Deutsch-Polnische Gesellschaft Bundesverband e.V., Schillerstraße 59, 10627 Berlin, e-mail: geschaeftsstelle@dpg-bv.de.

6 Państwa prawa

(1) Posiadają Państwo następujące prawa w związku z dotyczącymi Państwa danymi osobowymi:

 • Prawo informacji
 • Prawo sprostowania i skreślenia
 • Prawo ograniczenia przetwarzania
 • Prawo sprzeciwu przeciw przetwarzaniu
 • Prawo przesyłania danych

(2) Dodatkowo posiadają Państwo prawo do skargi dotyczącej przetwarzania przez nas danych osobowych w organie/ urzędzie nadzorczym.

Cookie-Auswahl neu öffnen

7 Użycie Google Analytics

(1) Niniejsza strona internetowa używa Google Analytics, usług analiz internetowych („Google”). Google Analytics używa tzw. „Cookies”, danych tekstowych, które są zapisywanie na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę użytkowania strony internetowej przez Państwa. Informacje wytworzone przez Cookie o użytkowaniu tej strony internetowej będą z reguły przekazywane do serwera Google w USA, gdzie zostaną zapisane. W przypadku aktywacji anonimowego IP na tej stronie, Państwa anonimowy adres IP na Google wewnątrz państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych Państw należących do europejskiej grupy ekonomicznej zostanie wcześniej skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach zostanie podany serwerowi Google w USA pełny adres IP, który zostanie tam skrócony. Na zlecenie administratora tej strony internetowej, Google wykorzysta te informacje do analizy użytkowania przez Państwa tej strony, do raportów przedstawiających Państwa aktywność na stronie internetowej i inne czynności związane z użytkowaniem strony w stosunku do administratora tej strony.

(2) Udostępniony Google Analytics adres IP przez Państwa przeglądarkę internetową nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

(3) Zapisowi danych przez Cookies mogą Państwo zapobiec poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania na Państwa przeglądarce internetowej. Zwracamy Państwu jednak uwagę, iż w tym przypadku nie wszystkie funkcje tej strony internetowej będą mogły zostać w pełni użyte. Ponadto, mogą Państwo uniemożliwić przetwarzanie i zapis danych przez Google (łącznie z adresem IP), poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnego na przeglądarce internetowej następującego linku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

(4) Ta strona używa Google Analytics z rozszerzeniem „_ananymizelp()”. Dzięki temu adresy IP są skracane i powiązania osobowe mogą być wykluczone. O ile uzyskane przez Państwa dane posiadają powiazania osobowe, zostanie on natychmiast wykluczony i dane osobowe natychmiast skasowane.

(5) Używamy Google Analytics, aby móc analizować i poprawiać naszą stronę internetową. Dzięki uzyskanym statystykom możemy stale udoskonalać naszą ofertę, aby była dla Państwa bardziej interesująca. W wyjątkowych przypadkach, kiedy dane osobowe zostaną przekazane do USA, Google poddał się EU-US Privacy Shield, http://www.privacy-shield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną użytkowania Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W tym przedstawionym celu leży uzasadniony interes naszej firmy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

(6) Informacje dostawcy: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1)436101. Warunki użytkowania: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Widok ochrony danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html oraz oświadczenie o ochronie danych: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

9 Użycie ShareThis-Bookmarking

(1) (1) Nasza strona zawiera ShareThis-Plug-ins. Owe Plug-ins umożliwiają Państwu wyznaczanie Bookmarks lub dzielenie się interesującymi informacjami z innymi użytkownikami. Poprzez Plug-ins stwarzamy Państwu możliwość współdziałania z socjalnymi sieciami i innymi użytkownikami, tak abyśmy mogli stale ulepszać naszą ofertę i by była ona dla Państwa bardziej interesująca. Podstawą prawną użytkowania Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. f RORO. W tym przedstawionym celu leży uzasadniony interes naszej firmy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(2) Poprzez owe Plug-ins Państwa przeglądarka internetowa stwarza bezpośrednie połączenie z serwerem od ShareThis i ewentualnie z wybraną socjalną siecią lub Bookmarking. Odbiorcy otrzymają informacje o tym, że pobrali odpowiednią stronę naszej oferty internetowej oraz dane określone w § 2 niniejszego oświadczenia. Owe informacje zostaną przetworzone na serwerze ShareThin w USA. ShareThis podporządkował się EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Kiedy przesyłają Państwo informacje na naszej stronie internetowej do socjalnych sieci czy usług bokingmarking, połączenie pomiędzy Państwa wizytą na naszej stronie a Państwa profilem użytkownika może zostać utworzone przez odpowiednią sieć. My nie posiadamy wpływu ani na pobierane dane, ani na proces przetwarzania danych, lub znany jest nam zakres pobranych danych, cel ich przetwarzania, czy terminy ich zapisu. Również nie posiadamy żadnych informacji na temat skasowania pobranych danych.

(3) Oferent Plug-in zapisuje te dane, jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i /lub projektowania własnej strony odpowiednio do potrzeb użytkownika. Owa analiza danych następuje w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu przedstawienia reklamy, zgodnej z potrzebami oraz w celu poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o aktywności na naszej stronie internetowej. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko utworzeniu owego profilu użytkownika, przy czym musza się Państwo w tym przypadku zwrócić do odpowiedniego oferenta Plug-in.

(4) Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w tym procesie, mogą się Państwo w każdej chwili sprzeciwić pobieraniu i zapisywaniu danych, również w przyszłości, poprzez ustawienia Opt-out-Cookies na https://www.sharethis.com/privacy/. Alternatywnie mogą Państwo ustawić swój serwer internetowy w taki sposób, że uniemożliwi on użycie Cookies. Dostęp do ShareThin znajdą Państwo na naszej stronie pod „Polecana strona”. Tutaj mogą Państwo poprzez klikniecie przejść poprzez pole „nie śledzić” bezpośrednio do naszej strony ochrony danych ShareThis, na której mogą Państwo obsłużyć przycisk Opt-out.

(5) Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu pobierania danych i ich przetwarzania przez oferenta Plug-in oraz informacje dotyczące związanych z tym praw i ustawień ochronnych Państwa sfery prywatnej otrzymają pod: Privacy, ShareThis, Inc.; 4005 Miranda Avenue, Suite 100, Palo Alto, CA 94304-1227 USA, https://www.sharethis.com/privacy/.

10 Ochrona danych

Aby chronić dane przy ich przesyłaniu, ich przesył odbywa się poprzez polaczenie SSL (Secure Socket Layer). Polaczenie SSL jest zakodowanym połączeniem internetowym pomiędzy serwerem a klientem (Browser).

11 Sprzeciw przeciwko mailom reklamowym

Sprzeciwiamy się użytkowaniu upublicznionych, w ramach impressum naszej strony, danych kontaktowych, przesyłaniu wyraźnie niezamówionych reklam i materiałów informacyjnych. Administrator stron zatrzymuje sobie prawo do podjęcia kroków prawnych, w przypadku przesyłu niepożądanych informacji reklamowych, jak np. spam-mail.

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.