Przejdź do treści

Sieć

Europa to więcej niż polityka. Europa to społeczeństwo obywatelskie. Nasza wspólnota opiera się na zaangażowaniu silnego społeczeństwa obywatelskiego, które poprzez struktury instytucji pozytywnie wpływa na kształt Europy. W tym miejscu przedstawiają się instytucje, stowarzyszenia, związki i towarzystwa ze sfery polityki, kultury i nauki, działające w kontekście europejskim.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera relacje między Polakami i Niemcami. Przez ponad 20 lat istnienia FWPN dofinansowała prawie 15 tysięcy wspólnych projektów i współtworzyła tym samym podstawy zasad porozumienia polsko-niemieckiego.

Logo Magazin Dialog Polsko-Niemiecko

Magazyn Polsko-Niemiecki DIALOG to dwujęzyczny periodyk, który już od 25 lat zajmuje się tematyką stosunków pomiędzy Polską a Niemcami, definiując się jako „polsko-niemiecka agora w środku Europy

„Przegląd Polityczny” jest jednym z najbardziej zasłużonych czasopism dla kultury i polityki polskiej po 1989 roku. Według jednych jest jak „laboratorium idei”, gdzie konfrontuje się różne style myślenia; dla innych.

Niemiecki Instytut Spraw Polskich to centrum badań nad polską historią, polityką, kulturą i społeczeństwem oraz stosunkami polsko-niemieckimi.

Polen.pl - Hintergründe und Wissenswertes über Polen

Na stronie Polen.pl znajdziecie Państwo wiadomości i informacje z Polski w języku niemieckim. Redakcja to grupa pasjonatów Polski. Celem jest wzbudzenie i pogłębienie zainteresowania czytelników Polską.

Projekt „perspektywa – od pogranicza do spotkania“ realizowany przez Stowarzyszenie RAA Meklemburgia-Pomorze Przednie motywuje do działania i wspiera inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego między rzekami Randow a Odrą.

Studia-o-Polsce. Interdyscyplinarnie (Pol-Int) to internetowa platforma wymiany informacji naukowych i międzynarodowej komunikacji w dziedzinie badań nad Polską. Pol-Int udostępnia informacje z zakresu studiów o Polsce na zasadzie otwartego dostępu w szerokim środowisku badawczym oraz wspiera transgraniczną współpracę naukową

Dom Norymberski w Krakowie jest jednostką administracyjną miasta Norymbergi. Został założony – podobnie jak Dom Krakowski w Norymberdze – w 1996 roku i jest organizatorem imprez prezentujących krakowskiej publiczności kulturę norymberską i niemiecką, a także miejscem spotkań oraz wymiany i współpracy artystycznej pomiędzy polskimi i niemieckimi twórcami.

Polska Fundacja im. Roberta Schumana od 1991 r. motywuje Europejczyków do aktywności obywatelskiej oraz promuje integrację europejską i wartości, na jakich się ona opiera. Fundacja jest organizatorem corocznej Parady Schumana.

Celem Warszawskiego Biura ECFR jest stymulowanie polskiej debaty na temat przyszłości Unii Europejskiej i jej polityki zagranicznej oraz włączanie do dyskusji europejskiej polskich środowisk politycznych i eksperckich.

Goethe Institut

Goethe-Institut e.V. jest instytutem kultury Republiki Federalnej Niemiec działającym na całym świecie. Promujemy znajomość języka niemieckiego zagranicą i wspieramy międzynarodową współpracę kulturalną. Upowszechniamy całościowy wizerunek Niemiec, informując o ich życiu kulturalnym, społecznym i politycznym./p>

Logo Kryzowa - Kreisau

Fundacja „Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego jest politycznie niezależną instytucją pożytku publicznego. Siedzibą Fundacji jest kompleks pałacowy w Krzyżowej na Dolnym Śląsku. Fundacja realizuje projekty na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy między narodami – projekty historyczne, obywatelskie, ekologiczne.

Chcemy wybierać najważniejsze tematy europejskie i skutecznie wprowadzać je do debaty publicznej. Chcemy zajmować się takimi dziedzinami życia, w których Unia przynosi konkretne korzyści obywatelom. Wierzymy w projekt europejski i w korzyści, które przynosi Polsce i Polakom

Instytut Studiów Strategicznych jest specjalistyczną placówką badawczą, podejmującą najważniejsze problemy polski i współczesnego świata. Obszarem działalności Instytutu są m.in. stosunki międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem integracji Polski z Unią Europejską, stosunków transatlantyckich oraz relacje Polsko-Żydowskie, w tym los Polaków zamordowanych lub w jakikolwiek inny sposób represjonowanych za pomaganie Żydom.

Fundacja Konrada Adenauera jest niemiecką fundacją polityczną. Jej głównym celem jest edukacja polityczna na rzecz pokoju, wolności i sprawiedliwości. Szczególne znaczenie ma wspieranie jedności europejskiej i zacieśnianie stosunków transatlantyckich.

Institut Spraw Publicznych

ISP jest jednym z wiodących polskich think tanków, niezależnym ośrodkiem badawczo-analitycznym. ISP powstał w 1995 roku. Poprzez prowadzenie badań, ekspertyz i rekomendacji dotyczących podstawowych kwestii życia publicznego Instytut służy obywatelowi, społeczeństwu i państwu.

DHI-Logo

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie (NIH) utworzony w 1993 roku jest jednym z sześciu Niemieckich Instytutów Historycznych za granicą.Zadaniem Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie jest prowadzenie badań naukowych nad historią Polski i stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim i międzynarodowym.

PNWM-Logo

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dofinansowuje, inicjuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą, prosimy o kontakt: redaktion@forumdialog.eu

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.