Przejdź do treści
Data/Czas: 10/01/2019 | 18:00-19:30
Lokalizacja: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie | Rynek Główny 25 | Kraków

Kiedy Polska sto lat temu odzyskała niepodległość, wielokulturowe i wielonarodowościowe Królestwo Węgierskie przestało istnieć. Konsekwencje traktatu pokojowego podpisanego w podparyskim Trianon w 1920 roku są odczuwalne do dziś. MCK zaprasza na wykład historyka Gábora Lagzi poświęcony Węgrom w okresie międzywojennym. Wydarzenie odbywa się w ramach cyklu „1918. Kultura nowej Europy” towarzyszącego wystawie „Architektura niepodległości w Europie Środkowej” w Galerii MCK.

 

Dr hab. GÁBOR LAGZI – z wykształcenia historyk i polonista (studia na ELTE w Budapeszcie), a także absolwent Studium Europy Wschodniej UW. Wykładowca akademicki (Uniwersytet w Debreczynie, Uniwersytet Pannon w Veszprém), autor 4 monografii (m.in. „Ellenzékiség és együttműködés között. Ukránok a két világháború közötti Lengyelországban, 1918–1939”/ „Pomiędzy opozycją a współpracą. Ukraińcy w Polsce międzywojennej, 1918–1939”) i wielu artykułów o tematyce Polski i Europy Środkowej w XX wieku. Ostatnio przygotował do druku korespondencję dwóch emigrantów, Jerzego Giedroycia i Györgya Gömöriego („Polski redaktor i węgierski polonista. Korespondencja Jerzego Giedroycia i Györgya/George’a Gömöriego, 1958–2000”). Obecnie pracuje jako dyplomata w Ambasadzie Węgier w Warszawie.

 

Źródło: Miedzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.