Przejdź do treści
Wygaszanie państwa prawa?
Data/Czas: 26/01/2021 | 17:00-17:00
Lokalizacja: | |

Państwo prawa to takie, w którym obowiązujące prawo ma pozycję nadrzędną, wiąże rządzących i wyznacza zakres ich kompetencji, a obywatelom gwarantuje prawa i wolności.
Po transformacji ustrojowej już Sejm kontraktowy, ustawą z 29 grudnia 1989 roku, znowelizował artykuł pierwszy Konstytucji PRL, zapisując: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. Co więcej, obowiązująca Konstytucja z 1997 roku powiela to postanowienie w art. 2, a w art. 7 przywołuje zasadę legalizmu: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”.


Do najważniejszych elementów państwa prawa należy zaliczyć: nadrzędny charakter konstytucji i opierających się na niej ustaw; trójpodział władz; niezależną władzę sądowniczą sprawowaną przez niezawisłych sędziów; prawo do sądu; ochronę praw i wolności obywatelskich; świecki charakter państwa; samorządność; sądową kontrolę aktów administracyjnych; odpowiedzialność cywilnoprawną funkcjonariuszy państwowych za działania bezprawne.

Czy dzisiaj żyjemy w państwie prawa?
Klubu Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego zaprosił do rozmowy o wygaszaniu państwa prawa wybitnych prawników oraz ludzi młodych, na którą to debatę serdecznie zaprasza prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń.
GOSĆIE:
prof. dr hab. Ewa Łętowska | pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, członek rzeczywisty PAN i członek czynny PAU
prof. dr hab. Włodzimierz Piotr Wróbel | sędzia Sądu Najwyższego, Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dorota Zabłudowska | sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe, członkini Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia
WIDOWNIĘ REPREZENTUJĄ | Adam Sobina, student ekonomii, Uniwersytet Gdański
Szymon Tasiemski, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku
MODERATOR | prof. dr hab. Jerzy Zajadło, Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, członek-korespondent PAN i PAU
W imieniu Klubu Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego zaprasza prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń
26/01/2021 wtorek, godz. 17.00.

 

Europejskie Centrum Solidarności

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.