Przejdź do treści
Współczesne procesy polityczne w Azji Środkowej
Data/Czas: 12/05/2021 | 13:00-15:00
Lokalizacja: | |

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk: Współczesne procesy polityczne w Azji Środkowej. W dyskusji udział wezmą: Arkadiusz Legieć (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych); dr Michał Kuryłowicz (Uniwersytet Jagielloński); prof. Nartsiss Shukaralieva (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). Spotkanie poprowadzi prof. Przemysław Adamczewski z Instytutu Studiów Politycznych PAN.

Michał Kuryłowicz – doktor nauk politycznych, adiunkt w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w analizie ewolucji systemów politycznych krajów Azji Centralnej, bada również politykę publiczną państw regionu, w tym politykę edukacyjną. Autor monografii “Polityka zagraniczna Uzbekistanu wobec Rosji (2014), współredaktor i współautor tomu “Kirgistan – oblicza transformacji” (2020).
Arkadiusz Legieć jest analitykiem ds. Kaukazu i Azji Centralnej w programie Europa Wschodnia. Zajmuje się sytuacją polityczną i bezpieczeństwa na obszarze wschodniego sąsiedztwa UE, studiami nad terroryzmem, udziałem zagranicznych bojowników i najemników w konfliktach zbrojnych. Absolwent studiów II stopnia „Studia Wschodnie” na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorant na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Członek European Expert Network on Terrorism Issues (EENet).
Nartsiss Shukuralieva – doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji, profesor uczelni na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jej zainteresowania naukowe obejmują politykę państw Azji Centralnej oraz mechanizmy funkcjonowania współczesnych autorytaryzmów. W swoich badaniach podejmowała również tematykę problemów rozwojowych, budowania państwa, manipulacji konstytucyjnych, legitymizacji władzy oraz bezpieczeństwa regionalnego w Azji Centralnej.
Przemysław Adamczewski – doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji, profesor ISP PAN, wschodoznawca i kaukazoznawca. W Instytucie Studiów Politycznych PAN kieruje Laboratorium im. Richarda Pipesa. Jest autorem monografii “Polski mit etnopolityczny i Kaukaz” oraz “Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu”.

Więcej informacji: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.