Przejdź do treści
Data/Czas: 15/11/2019 | 08:00-18:00
Lokalizacja: | |

BeZee to międzynarodowa konferencja, której głównym celem jest spotkanie przedstawicielek i przedstawicieli środowisk związanych ze szkolnictwem, edukacją, biznesem i samorządem.
Jubileuszowa, 5. edycja konferencji poświęcona będzie trendom w edukacji kierowanym przez i do Generacji Z. Po raz PIĄTY zgromadzimy prelegentów i prelegentki z kraju i z zagranicy – praktyków i praktyczki edukacji oraz krajowe środowisko edukacyjne. Po raz CZWARTY odbędą się warsztaty dla nauczycieli i nauczycielek. Po raz DRUGI zapraszamy na targi eduShow, gdzie firmy edukacyjne pokażą najnowsze rozwiązania technologiczne dedykowane edukacji. Po raz DRUGI odbędzie się konkurs dla młodzieży #edu2day. Po raz PIERWSZY w konferencji udział weźmie setka młodzieży, którą zaprosimy do dialogu nt. edukacji, a sami zainteresowani wezmą udział w dedykowanych warsztatach rozwijających kompetencje przydatne na rynku pracy, a także sprawnym nabywaniu nowej wiedzy.

 

Tegoroczna, jubileuszowa, 5. edycja, poświęcona jest problematyce związanej z kształtowaniu kompetencji przyszłości oraz stymulowaniu odpowiedzialności uczniów i uczennic za własne działania w kontekście odnajdywania się na aktualnym rynku pracy. Kolejny ważnym wątkiem dyskutowanym podczas konferencji są zagadnienia definiowane przez zespół Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER jako „społeczna odpowiedzialność edukacji”. Poruszane wątki dotyczyć będą roli edukacji i relacji nauczyciel-uczeń w obecnej sytuacji społecznej, przy uwzględnieniu kwestii związanych z solidarnością i równością, takich jak na przykład udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym czy dialogu międzykulturowego.

 

Więcej informacji wraz z programem konferencji już wkrótce na stronie http://bezee.pl/

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.