Przejdź do treści
STYPENDIA SUR-PLACE
Data/Czas: 06/07/2018 - 15/07/2018 | 00:00-23:59
Lokalizacja: | |

PROGRAM STYPENDIALNY DLA STUDENTÓW

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce:  Wspieranie osób młodych i wybitnie uzdolnionych, które będą w przyszłości budować elity rządzące swoich krajów, jest kluczowym obszarem działalności Fundacji Konrada Adenauera. Dlatego Fundacja Konrada Adenauera w Polsce uruchamia kolejną edycję programu stypendialnego skierowanego do wybitnie uzdolnionych studentów uczelni wyższych.

 

Poszukiwani są kandydaci, którzy:
ukończyli przynajmniej 1. rok studiów,
osiągnęli ponadprzeciętne wyniki w nauce podczas studiów oraz na świadectwie maturalnym,
dobrze posługują się językiem niemieckim (poziom B1),
posiadają obywatelstwo polskie,
nie ukończyli 25 lat.

 

Dodatkowo kandydaci powinni:
wykazywać społeczno-polityczne zaangażowanie (np. działalność w organizacjach politycznych, społecznych, kulturalnych, kościelnych itp.),
identyfikować się z zasadami chrześcijańskiej demokracji,
wykazywać gotowość do uczestnictwa w seminariach organizowanych w ramach programu stypendialnego i innych projektach realizowanych przez Fundację.

 

Stypendyści otrzymują:
stypendium w wysokości 1200 złoty brutto miesięcznie,
możliwość udziału w różnorodnych seminariach i konferencjach oraz odbycia praktyki studenckiej w biurze Fundacji Konrada Adenauera.

 

Aplikacje powinny zawierać:
curriculum vitae w języku polskim i niemieckim,
list motywacyjny w języku polskim i niemieckim ( 2-3 strony),
list polecający pracownika naukowego z macierzystej uczelni, potwierdzający kwalifikacje naukowe kandydata,
list polecający, opiniujący osobowość kandydata (np. od byłego nauczyciela),
kopię legitymacji studenckiej,
wykaz ocen z dotychczasowego przebiegu studiów
zdjęcie.

 

Termin składania wniosku upływa 15 lipca danego roku. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się we wrześniu br.

 

Regulamin

 

Koordynatorami są:
Maria Gołębiowska
maria.golebiowska@kas.pl
Tel.: +48 22 845 93 38

Agnieszka Prokocka
agnieszka.prokocka@kas.pl
Tel.: +48 22 845 93 30

 

Źródło: Fundacja Konrada Adenauera w Polsce 

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.