Przejdź do treści
Data/Czas: 09/10/2019 - 11/10/2019 | 00:00-23:59
Lokalizacja: | |

Międzynarodowa konferencja naukowa “Społeczeństwo otwarte i jego granice” – Płock 9-11 października 2019, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku, ul. Gałczyńskiego. W 1945 roku opublikowano klasyczne dzieło Karla Raimunda Poppera pt. Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. Koncepcja społeczeństwa w kształcie zaproponowanym przez tego autora stała się podstawą wielu wdrożonych w życie projektów. Idea społeczeństwa otwartego jest jedną z naczelnych zasad ustrojów demokratycznych. Dzieło to było nota bene pisane podczas wojny wywołanej przez państwa totalitarne i skierowane zostało przede wszystkim przeciw ideologiom o charakterze totalitarnym. Dziś, blisko 75 lat po wydaniu tego wielce znaczącego dzieła, chcielibyśmy zapytać o aktualność jego założeń oraz o adekwatność idei społeczeństwa otwartego wobec wyzwań, jakie przed demokracją stawiają współczesne problemy polityczne i społeczne.

 

Pytając o granice społeczeństwa otwartego mamy na myśli jego zakres konceptualny, terytorialny oraz czasowy. Będą to zatem pytania z zakresu teorii oraz empirii. Tematyka referatów powinna oscylować wokół następujących kwestii:
– kryzys migracyjny
– zagadnienia multikulturowości współczesnych społeczeństw
– współczesne modele demokracji
– rządy prawa wobec nieposłuszeństwa obywatelskiego
– populizm – zagrożenie czy istota demokracji?
– społeczeństwo otwarte a wolność słowa
– społeczeństwo otwarte a wolny rynek
– społeczeństwo otwarte w dobie Internetu
– nacjonalizm w XXI wieku
– inżynieria społeczna
– stabilność reżimu politycznego
– bezpieczeństwo społeczne a uprawnienia jednostek
– społeczeństwo obywatelskie w perspektywie Nowych Mediów
– Karl Raimund Popper jako myśliciel polityczny – interpretacje i krytyka

Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 września 2019
Ogłoszenie programu konferencji: 15 września 2019
Opłata konferencyjna: 200 zł (obejmuje posiłki, materiały konferencyjne i publikację)

Fundacja Societas et Ius

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.