Przejdź do treści
Data/Czas: 04/03/2019 | 17:00-19:00
Lokalizacja: Studium Europy Wschodniej UW | Krakowskie Przedmieście 26/28 | Warszawa

Wybory do Parlamentu Europejskiego, wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, wybory prezydenckie i parlamentarne na Ukrainie oraz perspektywa zacieśnienia związków Białorusi z Rosją dążącą do reintegracji obszaru byłego Związku Radzieckiego będą kluczowymi wydarzeniami w Europie w roku 2019. Posiadają one bardzo istotny wspólny wymiar – kulturowotożsamościowy. Są one wpisane w fundamentalną debatę, która toczy się obecnie w Europie na temat zdefiniowania wartości europejskich, różnic i podobieństw kulturowych między wschodnią i zachodnią częścią kontynentu oraz państwami należącymi do UE i pozostającymi poza nią.

 

WiseEuropa wspólnie z Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na debatę “Wybory do Parlamentu Europejskiego i rywalizacja o wpływy w Europie Środkowo-Wschodniej między Rosją i Unią”. W debacie, którą poprowadzi Agnieszka Lichnerowicz udział wezmą dr Paweł Kowal, dr Ludwika Włodek, dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dr Marcin Kędzierski, Adam Balcer.

 

Co ważne, Rosja także traktuje rywalizację z Unią Europejską w Europie jako zderzenie cywilizacji promując jako alternatywę wobec integracji europejskiej koncepcje Eurazji (trzecia droga, ani Europa, ani Azja) oraz Ruskiego Miru (prawosławie, Ruś Kijowska, Rosja carska, ZSRR, kultura i język rosyjski). Z drugiej strony Rosja prezentuje siebie równocześnie jako obrońcę tradycyjnych i prawdziwych wartości europejskich (w tym chrześcijaństwa). Moskwa twierdzi także, że jako jedyna skutecznie chroni Europę przed faszyzmem i radykalnym islamizmem.

 

Bardzo istotne znaczenie dla przyszłości Europy ma kwestia przemian tożsamości jej młodych mieszkańców, wśród których siły skrajne zyskują często proporcjonalnie większe poparcie. W efekcie dialog z młodymi ludźmi na temat wspólnoty europejskiej oraz różnorodnych wartości i dziedzictwa kulturowego, które powinny łączyć Europejczyków jest dzisiaj potrzebny bardziej niż kiedykolwiek.

 

Jakie spostrzeżenia i pomysły mają młodzi ludzie w tym kontekście? Jakie kwestie powinny być, w opinii młodych ludzi, przedmiotem szczególnej uwagi Parlamentu w kolejnej kadencji? Co mogłoby poprawić identyfikację młodych obywateli z Europą? Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, WiseEuropa wspólnie ze Studium Europy Wschodniej (SEW) Uniwersytetu Warszawskiego organizuje debatę publiczną i warsztaty szkoleniowe w ramach międzynarodowego projektu #EngagEU. Prowadzony w kilku krajach ma na celu zebranie i omówienie pomysłów dotyczących przyszłości Unii Europejskiej. Zebrane w formie Manifestu zostaną przekazane nowo wybranym członkom Parlamentu Europejskiego.

 

Debata odbędzie się 4 marca, 17:00, w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy ul. Krakowskie Przedmieście 32.
Wstęp wolny

 

Źródło: Studium Europy Wschodniej UW

 

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.