Przejdź do treści
Data/Czas: 13/11/2018 - 14/11/2018 | 00:00-23:59
Lokalizacja: Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW | Wóycickiego 1/3 bl 23. p.315 | Warszawa

Światowa Rada Badań nad Polonią, Instytut Nauk Historycznych, Katedra Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Koalicja Polonii Amerykańskiej zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej “Rola i udział emigracji polskiej w odzyskaniu niepodległości w 1918 r.” 13-14 listopada 2018 r. w gmachu wydziału nauk historycznych i społecznych UKSW.

Przypadająca w 2018 roku 100-letnia rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to niepowtarzalna dla współczesnego pokolenia Polaków okazja do wyeksponowania doniosłego wkładu naszego narodu w kształtowanie się ładu politycznego Europy i świata po zakończeniu I wojny światowej. W procesach tych wybitną rolę odegrała polska emigracja XIX i XX-wieczna.

Zakorzeniając się w krajach zamieszkania i pomnażając ich potencjał nie zerwała więzi z Ojczyzną. Włączyła się w nurt radykalnych przemian. Niejednokrotnie przyczyniała się do promocji sprawy polskiej na arenie międzynarodowej przez zaangażowanie społeczne i polityczne, ale także dzięki swej działalności artystycznej i naukowej przyczyniała się do popularyzacji polskości w krajach zamieszkania. W decydującym momencie nie zawahała się przed złożeniem najwyższej ofiary, zasilając rozmaite polskie formacje wojskowe, które na frontach wojennych potwierdzały prawo Polski do obecności na mapie Europy.

Przygotowywana przez Światową Radę Badań nad Polonią i Uniwersytet Kardynała Stefa Wyszyńskiego w Warszawie oraz Koalicję Polonii Amerykańskiej międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana Rola i udział emigracji polskiej w odzyskaniu niepodległości w 1918 r. ma na celu przypomnienie znaczenia powszechnie znanych działaczy politycznych różnych stronnictw, partii i środowisk, którzy podczas I wojny światowej znajdowali się na emigracji (Ignacy Paderewski, Henryk Sienkiewicz, Gabriel Narutowicz, członkowie Komitetu Narodowego Polskiego z Romanem Dmowskim i in.), a także formacji wojskowych tworzonych na emigracji (np. Legion Bajończyków, Armia gen. Hallera). Pragniemy jednak ukazać także mniej znane postacie i wydarzenia ilustrujące wkład polskiej emigracji w odzyskanie niepodległości: walki ok. 200 tyś. rzeszy Polaków w armii amerykańskiej, udział polskich emigrantów w Niemczech w tworzeniu Armii Polskiej we Francji, a później w powstaniu wielkopolskim i powstaniach śląskich, działalność Zygmunta Mineyki i wkład kolonii polskiej w Grecji, działalność Komitetu Polskiego w Sztokholmie, działalność Polskiego Komitetu Centralnego Brazylii w Kurytybie, działalność filii Komitetu Narodowego Polskiego w Buenos Aires oraz jej przewodniczącego Gustawa Jasińskiego, historię V Dywizji Strzelców Polskich na Syberii, działalność organizacji polskich w Mandżurii. Problematyka ta jest w mniejszym stopniu rozpoznana, a związane z nią wydarzenia i biografie poszczególnych ludzi należą do ważnego wkładu polskiej emigracji w odzyskanie niepodległości.
Walter Wiesław Gołębiewski, MBA – Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią
ks. dr hab. Waldemar Gliński, prof. UKSW- Wiceprezes do Spraw Naukowych Światowej Rady Badań nad Polonią.

Formularz zgłoszeniowy można wysyłać do 30 maja, natomiast referaty do 30 czerwca na poniżej podany adres:

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 01 – 938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bl. 23, pokój 315, mail: niepodleglosc2018@wp.pl

Źródło: Światowa Rada Badań nad Polonią

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.