Przejdź do treści
Data/Czas: 04/04/2019 | 18:00-18:00
Lokalizacja: Centrum konferencyjne POLIN | Anielewicza 6 | Warszawa

Blisko jedna trzecia obywateli II Rzeczpospolitej należała do mniejszości etnicznych, religijnych lub narodowych. Jak walczyli o swoje prawa w odrodzonym państwie? Kto na polskiej scenie politycznej był ich sojusznikiem? Wykład o prawach mniejszości narodowej w niepodległej Polsce wygłosi dr Stephan Stach z Muzeum POLIN. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polacy wyobrażali sobie suwerenną Polskę jako „swoje” państwo narodowe. Po ponad stu latach funkcjonowania jako mniejszość w ramach wielkich imperiów, w nowym państwie etniczni Polacy stali się większością. Endecja – jako dominująca siła polityczna – uznała więc za naturalne, że tylko etniczni Polacy będą decydować o losie Polski.

Druga Rzeczpospolita nie była jednak krajem homogenicznym. Co trzeci jej obywatel (i wyborca) należał do mniejszości etnicznych, religijnych lub narodowych. Jak przedstawiciele mniejszości walczyli o swoje prawa w odrodzonym państwie? Kto na polskiej i międzynarodowej scenie politycznej był ich sojusznikiem? Jakie były ich propozycje?

 

Podczas wykładu dr Stephan Stach z Muzeum POLIN przedstawi krajowe i międzynarodowe wysiłki zmierzające do zapewnienia praw mniejszości narodowych w Polsce i zestawi je z praktyką życia codziennego w II RP.

 

Dr Stephan Stach jest historykiem w Dziale Naukowym Muzeum POLIN. Jego zainteresowania badawcze dotyczą historii Polski i Europy Środkowo Wschodniej w XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem polityki narodowościowej w II Rzeczypospolitej, powojennej historii Żydów oraz pamięci Zagłady podczas zimnej wojny. Jest autorem licznych artykułów na temat polityki narodowościowej w II RP i historii Żydowskiego Instytutu Historycznego. Jest także współredaktorem tomu Religion in the Mirror of Law. Eastern European Perspectives from the Early Modern Period to 1939 (Religia w świetle prawa. Perspektywa wschodnioeuropejska od okresu nowożytnego do 1939 roku, z Yvonne Kleinmann and Tracie Wilson). Wraz z Christhardtem Henschelem był redaktorem specjalnego wydania Zeitschrift für Ostmitteleuropaforschung na temat polityki narodowościowej w Polsce międzywojennej i jej zastosowaniach praktycznych.

 

Wydarzenie towarzyszy wystawie “W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości”.

 

Wstęp wolny
Wykład w języku angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.

 

Źródło: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.