Przejdź do treści
Powrót wypartego? Psychoanaliza i dziedzictwo totalitaryzmów XXI wieku
Data/Czas: 15/03/2019 - 17/03/2019 | 09:00-14:30
Lokalizacja: Muzeum Historii Żydów Polskich | Mordechaja Anielewicza 6 | Warszawa

III Konferencja międzynarodowego projektu badawczego o dziejach psychoanalizy w polsko-niemiecko-żydowskim kontekście kulturowym. Powrót wypartego to odkryta przez Freuda tendencja do powtarzania nieprzepracowanej przeszłości w postaci symptomów. Na naszej trzeciej konferencji chcielibyśmy postawić kilka pytań: Czy „antyliberalny zwrot” w Polsce i w krajach postkomunistycznych, ale zauważalny również w Niemczech i w innych krajach zachodnioeuropejskich, jest symptomem nieprzepracowanego dziedzictwa totalitaryzmów ubiegłego wieku?; A może stanowi on wyraz nowej regresji do archaicznych lęków i politycznie manipulowalnej agresji wobec wyzwań procesów globalizacyjnych, które nie mogą zostać zintegrowane przy pomocy dotychczasowych mechanizmów demokratycznych?

Czy obecny kryzys liberalnej demokracji i załamywanie się projektu europejskiego są zjawiskami przejściowymi, czy też mają głębsze korzenie w przeobrażeniach kulturowo-społecznych naszych czasów?

 

Psychoanaliza jako dziedziczka europejskiego oświecenia powstała pod znakiem społecznej i jednostkowej emancypacji. Projekt Freuda łączył trzy elementy: etykę samopoznania, krytyczną hermeneutykę kultury oraz psychoterapię. W trakcie jej historycznego rozwoju psychoanaliza zaczęła dominować jako terapia. Chcemy postawić pytanie o krytyczny potencjał współczesnej psychoanalizy. Czy ofiarowuje ona adekwatne narzędzia poznawcze dla zrozumienia mechanizmów niepokojących zjawisk społecznych? Czy może stać się na nowo społecznie zaangażowaną, krytyczną nauką i praktyką?

 

Współpraca:
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Pedagogiczny Kraków, International Psychoanalytic University Berlin, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne, Fundacja Alexandra Humboldta, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Polska Akademia Nauk

 

Komitet naukowy i organizacyjny:
Ewa Kobylinska-Dehe (IPU Berlin, IFiS PAN), Paweł Dybel (IFiS PAN, Warszawa; UP, Kraków), Katarzyna Prot-Klinger (APS, Warszawa), Karolina Szymaniak (Uniwersytet Wrocławski), Ludger M. Hermanns (Karl Abraham Institut, Berlin), Ewa Głód (PTPa, Warszawa)

 

Języki konferencji:
angielski, polski

 

Kontakt:
Kamila Czupita, tel: 22 659 22 09 (pon. wt. czw. 11-14, śr. 17-20) oraz pod adresem ptpa@psychoanaliza.org.pl

 

Opłaty i rejestracja:
330 PLN (do 15.02.2019. Po tym terminie 390 PLN)
240 PLN studenci uczelni wyższych i kandydaci instytutów psychoanalitycznych (do 15.02.2019. Po tym terminie 290 PLN)
Opłata obejmuje:
udział w konferencji, materiały, dwie przerwy kawowe i dwa lunche
Konto bankowe:
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

BIC/SWIFT: GOSKPLPW, IBAN PL55 1130 1017 0020 1463 0820 0001

Dopisek: POLIN konferencja marzec 2019 imię nazwisko

Rejestracja na konferencję odbywa się na podstawie dokonanej wpłaty. Więcej informacji >>>

 

Źródło:  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.