Przejdź do treści
Polska i Rumunia – państwa średniej potęgi?
Data/Czas: 20/04/2021 | 16:30-19:30
Lokalizacja: | |

Konrad Adenauer Stiftung in Polen: Kwestie do dyskusji: w jaki sposób Polska i Rumunia definiują swój interes narodowy oraz cele swojej polityki zagranicznej w odniesieniu do regionu Europy Środkowej; czy chcą podejmować zadania w szerszym wymiarze niż wąsko ujmowany interes narodowy; jaką rolę w regionie oba państwa chcą odgrywać, jaką deklarują, a jaka jest im przypisana i jakie sobie nawzajem przypisują; w jaki sposób Polska i Rumunia wykorzystują instytucje i organizacje międzynarodowe (UE, NATO, Trójmorze, V4, 9B) do prowadzenia swej polityki zagranicznej w Europie Środkowej; jaką strategię przyjmuje Polska i Rumunia wobec znaczących aktorów stosunków międzynarodowych (tj. wobec USA, Rosji, Chin, Niemiec i UE); jakimi motywami/celami kierują się w tym zakresie; jakie instrumenty znane z realistycznej teorii stosunków międzynarodowych i w jaki sposób Polska i Rumunia wykorzystują, podejmując działania w regionie Europy Środkowej?


Jakie instrumenty znane z teorii konstruktywistycznej i w jaki sposób Polska i Rumunia wykorzystują, podejmując działania w regionie Europy Środkowej? Jaki wizerunek swojego państwa i jego roli w polityce europejskiej jest konstruowany przez elity oraz społeczeństwo Polski i Rumunii; co ma wpływ na sposób konstruowania tego wizerunku; jaki wizerunek Polski i Rumunii oraz roli przez nie spełnianej w polityce europejskiej mają inni uczestnicy stosunków międzynarodowych.

W seminarium można wziąć udział przez aplikację Zoom (więcej informacji)

Program:
godz. 16.30-18.00
Polityka zagraniczna Polski wobec Europy Środkowej
Prof. ucz. dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski (doradca ministra spraw zagranicznych, Uniwersytet Łódzki)
Prof. inst. dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek (Instytut Studiów Politycznych PAN)
Prof. ucz. dr hab. Piotr Bajda (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Moderator: Piotr Pogorzelski
godz. 18.00-19.30
Polityka zagraniczna Rumunii wobec Europy Środkowej
Prof. Dr. Adrian Corpădean (Uniwersytet Babeș-Bolyai w Klużu-Napoce, Rumunia)
Prof. Dr. Laura Herța (Uniwersytet Babeș-Bolyai w Klużu-Napoce, Rumunia)
Dr. Ovidiu Vaida (Uniwersytet Babeș-Bolyai w Klużu-Napoce, Rumunia)
Moderator: Prof. Dr. Laura Herța

Organizatorzy seminarium:
Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Studiów Europejskich, Uniwersytet Babeş-Bolyai w Klużu-Napoce
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.