Przejdź do treści
Data/Czas: 22/10/2020 - 23/10/2020 | 09:00-09:00
Lokalizacja: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, | ul. Rajska 1 | Kraków

Zakład Historii Kulturowej UJ: Zainteresowanie przeszłością i pamięcią nie wygasa, sądzimy zatem, że warto podtrzymać tradycję krakowskich spotkań. Dlatego pragniemy ponownie zaprosić wszystkich badaczy zajmujących się tą problematyką do wspólnej dyskusji. Chcemy, aby – podobnie jak w poprzednich latach – konferencja miała charakter interdyscyplinarny, w związku z tym bardzo liczymy na udział reprezentantów różnych dziedzin: kulturoznawców, historyków, literaturoznawców, językoznawców, socjologów, psychologów, politologów, historyków sztuki, filmoznawców, teatrologów, architektów. Wzorem poprzednich lat nie zamierzamy ograniczać problematyki ani do następstw Zagłady, ani II wojny światowej, ani do kontekstu europejskiego.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przejawami pamięci traumy, która dotknęła całą generację, ujawniającymi się w postpokoleniu, zgodnie z definicją Marianne Hirsch – bez względu na to, jaki obszar geograficzny jest przedmiotem ich badań. Tym razem proponujemy skoncentrowanie się na tych wątkach narracji postpamięciowej, które bywają pomijane w oficjalnym dyskursie, są wobec niego komplementarne lub konkurencyjne. Zachęcamy do podjęcia prób odpowiedzi na następujące pytania: czy narracje marginalne bądź marginalizowane konsolidują jakieś specyficzne grupy społeczne? W jaki sposób i przez kogo mogą być wykorzystywane? W jaki sposób się przejawiają i w jakich okolicznościach? W jakim stopniu traumy przeszłości łączą, a w jakim dzielą członków społeczeństwa?

Planujemy publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii naukowej, zastrzegając sobie prawo wyboru tekstów do druku.
Z przyjemnością informujemy, że wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Paweł Próchniak.

FORMULARZ REJESTRACJI: prosimy wypełnić do 29 lutego 2020 roku

 

Kontakt:
facesofpostmemory@gmail.com
https://www.facebook.com/events/2407030456226270/

 

Opłata rejestracyjna:
400 PLN – pracownicy naukowi
300 PLN – doktoranci. W przypadku doktorantów prosimy o przesłanie na adres mailowy konferencji krótkiej rekomendacji od Opiekuna naukowego/Promotora.
Opłata obejmuje koszty uczestnika związane z konferencją, w tym: materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach, przerwy kawowe, lunch.
Koszty noclegu uczestnicy pokrywają samodzielnie.

 

Publikacja:
Planowana jest publikacja recenzowanej monografii naukowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tekstów do druku.

Harmonogram:
Termin zgłoszeń i przesłania streszczenia: 29.02.2020
Informacja o przyjęciu referatu: 9.03.2020
Termin wnoszenia opłat konferencyjnych: 27.03.2020
Termin dostarczenia uczestnikom programu konferencji: 1.04.2020
Termin konferencji: 23-24.04.2020
Termin składania artykułów: 30.06.2020

 

Zakład Historii Kulturowej UJ

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.