Przejdź do treści
Konferencja: Imigranci z Kaukazu w Europie
Data/Czas: 02/09/2021 - 03/09/2021 | 09:00-16:00
Lokalizacja: | |

Laboratorium im. Richarda Pipesa Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji „Imigranci z Kaukazu w Europie. Pomiędzy wyobrażeniem o wolności a alienacją”, która odbędzie się w dniach 2-3 września 2021 roku. Początek XXI wieku nazywany jest niekiedy okresem nowej wędrówki ludów. W dużym stopniu wpłynęły na to procesy globalizacyjne, które oddziałują również na mobilność społeczną. Tzw. „kryzys migracyjny”, którego świadkami byliśmy kilka lat temu, na pierwszy plan wysunął zagadnienia związane z migracją do Europy mieszkańców państw arabskich. To właśnie one stały się głównym obiektem zainteresowań naukowców i dziennikarzy. W cieniu pozostały natomiast zagadnienia związane z migrantami z innych regionów świata.


Organizatorzy proponują podjęcie dyskusji na tematy związane z imigracją do Europy mieszkańców Kaukazu. Temat ten wydaje się nam wart podjęcia z kilku powodów. Po pierwsze migracje z Kaukazu do Europy mają przynajmniej kilkudziesięcioletnią tradycję. Przez historyków dosyć dobrze zbadanym zagadnieniem jest działalność w Europie imigrantów politycznych z Kaukazu, którzy znaleźli się na jej terytorium w okresie międzywojennym. Stanowiło to konsekwencję rewolucji październikowej w 1917 roku i zwycięstwa bolszewików w wojnie domowej w Rosji, co doprowadziło do utworzenia Związku Radzieckiego. Po drugie, w Polsce mieszkańcy Kaukazu stali się na początku XXI wieku najliczniejszą grupą starającą się o ochronę międzynarodową, co miało swoje reperkusje zarówno społeczne, jak i polityczne. Najwięcej spośród niej było Czeczenów, ale również znaczny odsetek, zwłaszcza w latach 2009-2012, stanowili Gruzini. Wielu z nich wyjechało następnie do innych krajów Unii Europejskiej. Po trzecie, w kilku krajach, na przykład w Polsce czy Francji, doszło do lokalnych konfliktów między miejscową ludnością a migrantami, które były szeroko relacjonowane przez lokalne media i wykorzystano je politycznie. Po czwarte, istnieje popularna opinia, że przybysze z Kaukazu, zwłaszcza muzułmanie, trudno integrują się w społeczeństwach europejskich i przystosowują do nowych warunków życia. Doszliśmy do wniosku, że warto pochylić się nad powyższymi zagadnieniami i zorganizować platformę, na której naukowcy będą mogli upowszechnić wyniki swoich badań. Być może zweryfikują one dotychczasowe poglądy i ustalenia.

Zgłoszenia na konferencję proszę przesyłać na adres lab.pipes@isppan.waw.pl do 30 maja 2021 r. O zakwalifikowaniu referatu organizatorzy powiadomią jego autora do 15 czerwca.

Więcej informacji: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

 

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.