Przejdź do treści
Kłopotliwe dziedzictwo Trzeciej Rzeszy w Polsce
Data/Czas: 03/12/2018 - 04/12/2018 | 00:00-23:59
Lokalizacja: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie | Rynek Główny 25 | Kraków

Niemieckie plany podboju i hitlerowska polityka ludobójstwa, zwłaszcza w Polsce bezpośrednio powiązana z urbanistycznymi wizjami okupantów, przesądziły o jednoznacznej kwalifikacji całego dorobku architektów Trzeciej Rzeszy jako „dziedzictwa nienawiści”. Jak go wartościować po ponad 70 latach od zakończenia wojny? MCK zaprasza do udziału w konferencji „Dziedzictwo Trzeciej Rzeszy w Polsce”. Celem spotkania jest próba odpowiedzi na pytanie o współczesny stosunek do dziedzictwa kłopotliwego i jego interpretację. Oprócz rozeznania skali zasobu dziedzictwa niemieckiego totalitaryzmu na konferencji zostanie poruszony problem podejścia do badań nad dziedzictwem kłopotliwym w Niemczech i w Polsce w celu podjęcia prób waloryzacji szeroko rozumianego dziedzictwa Trzeciej Rzeszy w obu krajach.

Zadaniem konferencji jest prezentacja stanu badań nad architekturą i urbanistyką Trzeciej Rzeszy w Niemczech i w Polsce oraz określenie perspektywy, celu i potrzeb współpracy polsko-niemieckiej w tej dziedzinie.

 

 

Zgłoszenia do 28 listopada 2018. Szczegółowe informacje

 

 

Partner: Zentralinstitut für Kunstgeschichte München

 

Przy wsparciu Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie.

 

Źródło: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.