Przejdź do treści
Data/Czas: 10/01/2018 | 18:00-18:00
Lokalizacja: Biblioteka na Koszykowej | Koszykowa 26 | Warszawa

Rosyjskie stanowisko względem prawa międzynarodowego oraz zasady integralności terytorialnej swoich sąsiadów stało się żywotną kwestią polityczną, prawną i interesującym problemem badawczym. Krym został nielegalnie zaanektowany – jakie są prawne możliwości wyjścia z tej sytuacji?  Co może prawo międzynarodowe, a czego nie należy od niego oczekiwać? Czy możliwy jest porządek międzynarodowy bez przestrzegania tego prawa?

Przyczynkiem do dyskusji będzie książka „The Case of Crimea’s Annexation Under International Law” – nowość wydawnicza Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydawnictwa Naukowego Scholar. Do debaty zaproszonych zostało trzech profesorów prawa międzynarodowego: Władysława Czaplińskiego (INP PAN, jeden z redaktorów opublikowanego tomu), Mykołę Gnatowskiego (Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie) oraz Dino Kritsiotisa (Uniwersytet w Nottingham). Dyskusję poprowadzi dr Sławomir Dębski (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych).

Uczestnicy:

Władysław Czapliński – profesor zwyczajny w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i jego były dyrektor.  W latach 1999–2005 członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, a od roku 1998 również członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych. Redaktor naczelny „Polish Yearbook of International Law”.

Mykoła Hnatowski – profesor na Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, od 2015 roku przewodniczący Europejskiego Komitetu do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu, a od 2007 r. redaktor naczelny „Ukrainian Yearbook of International Law”.

Dino Kritsiotis – profesor prawa międzynarodowego i twórca Centrum Praw Człowieka na Uniwersytecie w Nottingham, oraz kierownik wydziału Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. Wykładał na Uniwersytecie w Hongkongu, Nowej Południowej Walii, w Melbourne i na Uniwersytecie w Kapsztadzie, jest stałym członkiem programu studiów magisterskich w zakresie prawa humanitarnego na Uniwersytecie w Oxfordzie.

Sławomir Dębski – doktor historii i politolog, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W latach 2011-2016 dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Redaktor naczelny dwumiesięcznika „Polski Przegląd Dyplomatyczny”. Specjalizuje się w polskiej polityce zagranicznej, polityce zewnętrznej UE, rosyjskiej polityce zagranicznej, stosunkach niemiecko-rosyjskich, w funkcjonowaniu NATO i zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym oraz w historii dyplomacji.

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.