Przejdź do treści
Feminizm! Nie faszyzm – Forum Przyszłości Kultury
Data/Czas: 08/12/2018 - 09/12/2018 | 00:00-23:59
Lokalizacja: Teatr Powszechny | Zamoyskiego 20 | Warszawa

Forum Przyszłości Kultury to przestrzeń namysłu nad znaczeniem i perspektywami rozwoju kultury we współczesnej Polsce. W czasie, gdy instytucje ulegają destrukcji, wolność słowa jest ograniczana, a sfera publiczna poddawana zapędom cenzorskim, potrzebna jest nowa wizja kultury promującej postawy krytyczne, różnorodność, otwartość, empatię dla inności i poszanowanie praw wykluczanych grup. Naszą odpowiedzą na zagrożenie faszyzacją jest postulat feminizacji. Feminizacji rozumianej jako całościowa zmiana zasad obowiązujących w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym; jako odejście od hierarchii, prze­mocowych struktur i patriarchalnego języka, dominujących we wszystkich rodzajach relacji społecznych.

Tę ideę, będącą próbą realnej odpowiedzi na faszyzm, będziemy rozwijali podczas najbliższego Forum Przyszłości Kultury, czyli w miejscu namysłu nad znacze­niem i perspektywami rozwoju kultury we współczesnej Polsce. Z tej perspek­tywy przyjrzymy się zagadnieniom związanym z prawami pracowniczymi, przemianami w obrębie instytucji kultury, ekologią, kształtowaniem się nowego języka politycznego, zagroże­niem faszyzmem i transformacją form podmiotowości politycznej.

 

W Forum biorą udział artystki i artyści, przedstawiciele świata nauki, akty­wistki i aktywiści społeczni, uczestnicy ruchów protestu. Wierzymy, że tylko łącząc różne środowiska, możemy my­śleć o całościowej, otwartej i społecznie podzielanej wizji obejmującej wielość i różnorodność doświadczeń, praktyk, gustów; opartej na humanistycznych wartościach, ufundowanych na posza­nowaniu godności osoby, praw czło­wieka i szacunku dla środowiska. Wizji, która byłaby zdecydowaną odpowie­dzą na zagrażającą nam radykalizację i faszyzację.

 

Pełny program FPK
Rejestracja uczestników

 

Program Forum Przyszłości Kultury wypełnią spotkania, prezentacje projektów obywatelskich, debaty, spektakle, pokazy oddolnych inicjatyw kulturalnych i działań artystyczno-animacyjnych.

 

Źródło: Teatr Powszechny w Warszawie

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.