Przejdź do treści
DEBATA #2: Polacy w Niemczech, mniejszość niemiecka w Polsce: poczucie dumy czy niższości? (PL/DE)
Data/Czas: 22/09/2021 | 17:00-19:00
Lokalizacja: | |

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej: Wyjątkowe – na skalę Europy – stosunki między Polską a Niemcami są prawdopodobnie bardziej zemocjanalizowane niż jakiekolwiek inne. Wachlarz uczuć między sąsiadującymi krajami rozciąga się od niechęci i nieufności, poprzez współczucie i ciekawość, aż po sympatię i podziw. Istnieje jednak wyraźna asymetria we wzajemnym nastawieniu obu narodów do siebie: podczas gdy Polacy wykazują niezmiennie wysokie zainteresowanie Niemcami, stosunkowo niewielu Niemców interesuje się jeszcze swoim wschodnim sąsiadem. Sytuacja mniejszości niemieckiej w Polsce również wymaga dyskusji – czy rzeczywiście to traktat wpływa na jej struktury organizacyjne czy może poczucie tożsamości silniejsze niż u Polaków w Niemczech? Na ten temat oraz wiele innych będziemy debatować 22.09.2021.
ZAPISY

Die im europäischen Maßstab einzigartige Beziehung zwischen Polen und Deutschland ist wahrscheinlich emotionaler als jede andere. Die Bandbreite der Gefühle zwischen den Nachbarländern reicht von Abneigung und Misstrauen über Sympathie und Neugierde bis hin zu Sympathie und Bewunderung. Allerdings gibt es eine deutliche Asymmetrie in der gegenseitigen Einstellung der beiden Nationen zueinander: Während Polen ein konstant hohes Interesse an Deutschland zeigen, interessieren sich nur noch relativ wenige Deutsche für ihren östlichen Nachbarn. Auch die Situation der deutschen Minderheit in Polen bedarf der Diskussion – ist es wirklich der Vertrag, der ihre Organisationsstrukturen beeinflusst oder ist das Identitätsgefühl stärker als bei den Polen in Deutschland? Dieses und viele andere Themen werden am 22.09.2021 diskutiert.
ANMELDUNG

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.