Przejdź do treści
Data/Czas: 09/12/2020 - 10/12/2020 | 11:00-14:00
Lokalizacja: | |

Fundacja Batorego: Przyczynkiem do zorganizowania konferencji jest obchodzony 9 grudnia Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji, ustanowiony przez zgromadzenie Ogólne ONZ w 2003 roku. Głównym motywem przyświecającym inicjatorom tego wydarzenia jest jednak chęć podjęcia dyskusji o korupcji w kontekście dwóch potężnych kryzysów wykraczających poza granice poszczególnych państw – kryzysu praworządności i kryzysu pandemicznego. W pierwszym przypadku widzimy, chociażby na przykładzie takich państw, jak Polska i Węgry, że erozja tradycyjnych, liberalnych filarów demokracji i państwa prawa kreuje grunt pod wielką korupcję, skoncentrowaną na szczytach władzy i stanowiącą nie tylko zagrożenie w sensie marnotrawstwa publicznych zasobów, ale też zagrożenie dla podstawowych praw człowieka i obywatela.


Pandemia COVID-19, tak jak każdy kryzys naturalny, stanowi dla wielu rządów, polityków, czy urzędników idealną okazję do nadużyć. Państwa i obywatele skoncentrowani na walce z wirusem mniej patrzą na ręce decydentom. Jednocześnie jednak skala tej pandemii, podobnie jak w przypadku kryzysu praworządności, powoduje, że część polityków stara się wykorzystać te okoliczności w celu wzmocnienia swojej władzy i usprawiedliwia antydemokratyczne i korupcjogenne działania stanem wyższej konieczności i chęcią obrony obywateli przed zarazą. Z drugiej strony, być może pandemia spowoduje, że skorumpowane reżimy, nie darzone przez obywateli zaufaniem ostatecznie upadną i paradoksalnie kryzys zdrowotny okaże się lekarstwem na korupcję i zanik praworządności.
W trakcie dwóch sesji poświęconych korupcji, odnosząc się do pandemii i praworządności, będziemy dyskutować o tym, w jakiej rzeczywistości się znajdujemy, czego już się nauczyliśmy co pozwoli nam uniknąć podobnych zawirowań w przyszłości i jak przezwyciężyć trudności, z którymi dziś się mierzymy.

Sesja I – 9. 12, godz. 11-13 CET
Korupcja i kryzys państwa prawa
Moderacja: Aleksandra Karasińska, Newsweek.pl
Goście: prof. Krisztina Arató, ELTE University, Hungary; David Ondráčka, TI-Cz / TI-S, Czechia – do nagrania / podcastu; Ionuţ Sibian, Civil Society Development Foundation, Romania; dr hab. Grzegorz Makowski, ideasForum, Stefan Batory Foundation

Sesja II – 10.12, godz. 12-14 CET
Korupcja w czasie pandemii
Moderacja: Grzegorz Makowski
Goście: prof. Nikos Passas, Northeastern University; prof. Alina Mugiu-Pippidi, Hertie School of Governance; dr Marcin Walecki, St. Antony’s College, Oxford University; prof. Janine Wedel, George Mason University

Więcej informacji>>

Fundacja Batorego

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.