Przejdź do treści
Data/Czas: 03/06/2020 | 10:00-11:30
Lokalizacja: | |

Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Deutsches Polen-Institut oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają na prezentację wyników i debatę “Sąsiedztwo z historią w tle. Jak Polacy i Niemcy postrzegają drugi kraj, jego społeczeństwo i politykę. Barometr Polska-Niemcy 2020” Wydarzenie śledzić będzie można na profilu Facebook Instytutu Spraw Publicznych. „Prawie każdy Polak był już w Niemczech”, „Polacy doskonale orientują się w sytuacji za Odrą”, „Obraz Polski w Niemczech na pewno się ostatnio popsuł” – to opinie, które można usłyszeć w wielu rozmowach.

W naszym badaniu Barometr Polska-Niemcy sprawdziliśmy, czy odzwierciedlają one oceny ogółu społeczeństw. Barometr Polska-Niemcy, projekt badający wzajemne postrzeganie się Polaków i Niemców, obchodzi w tym roku 20 urodziny. Stwarza to niepowtarzalną szansę śledzenia dynamiki zmian w opiniach na temat drugiego kraju i jego społeczeństwa. I tym razem zadaliśmy wiele pytań, które stawiamy już od 2000 roku, stworzyliśmy też nowe, oddające aktualne wyzwania we wzajemnych relacjach. Tym razem obok poszukiwania związków pomiędzy opiniami respondentów a ich preferencjami politycznymi, analizujemy także powiązania pomiędzy tymi ocenami a mediami, z których badani czerpią swoją wiedzę o polityce.

 

Barometr Polska-Niemcy 2020 przynosi odpowiedzi na pytania:
O czym myślą Polacy, gdy słyszą słowo „Niemcy”? Co kojarzy się Niemcom z Polską?
Czy niemiecki poziom sympatii do Polaków cały czas utrzymuje się na niskim poziomie?
Dlaczego jedni oceniają relacje polsko-niemieckie jako dobre, a inni jako złe?
Czy gazociąg Nord Stream II nadal jest uważany jako kluczowy problem we wzajemnych relacjach?
W jakich obszarach, zdaniem Polaków i Niemców, ich kraje powinny ściśle współpracować?
Czy 80 lat po wybuchu II wojny światowej wydarzenie to, w polskich i niemieckich opiniach, nadal wpływa na wzajemne relacje?
Czy polaryzacja życia społeczno-politycznego w Polsce ma wpływ na polski obraz Niemiec?

 

Powitanie
Dr Angelika Klein, Dyrektor, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Prezentacja wyników badań
Dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych
Dr Agnieszka Łada, Wicedyrektor, Deutsches Polen-Institut

Komentarze
Dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych
Prof. Dr Peter Oliver Loew, Dyrektor, Deutsches Polen-Institut
Dr Agnieszka Łada, Wicedyrektor, Deutsches Polen-Institut
Cornelius Ochmann, Dyrektor Zarządzający/Członek Zarządu, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Pytania i dyskusja z publicznością w sieci

Moderacja: Monika Sieradzka, Deutsche Welle

Wydarzenie odbywa się w języku polskim.

 

„Barometr Polska–Niemcy” jest projektem, który cyklicznie gromadzi i publikuje opinie Polaków i Niemców o stanie stosunków polsko-niemieckich i bieżących wyzwaniach. Instytut Spraw Publicznych prowadzi te badania od 2000 roku we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. W 2013 i 2016 roku badanie przeprowadzono także we współpracy z Fundacją Bertelsmanna. W 2018 roku partnerem tego projektu badawczego była Fundacja Körbera, od 2019 – Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Od 2020 roku partnerem jest także Deutsches Polen-Institut w Darmstadt. Tegoroczne badanie jest częścią projektu „Aktorzy, obszary, sposoby – komunikacja polsko-niemiecka: ze sobą i o sobie”, który Instytut Spraw Publicznych i Niemiecki Instytut Spraw Polskich realizują dzięki środkom Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.

 

Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.