Przejdź do treści
Data/Czas: 28/05/2019 | 10:00-12:00
Lokalizacja: | |

Instytut Spraw Publicznych, Konrad Adenauer Stiftung in Polen, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają na prezentację wyników i debatę. Stosunki polsko-niemieckie raz zajmują czołówki mediów, potem tygodniami jest o ich politycznym wymiarze cisza, choć na płaszczyźnie gospodarczej i społecznej cały czas wiele się dzieje. Tak było też przez ostatnich 12 miesięcy. Rok 2019 to jednocześnie rok wielu okrągłych rocznic, przypominających te najtrudniejsze momenty w polsko-niemieckiej historii. Obchodzimy również okrągłe rocznice wydarzeń współczesnych, pozytywnych, które były krokami milowymi w budowaniu partnerskich stosunków między oboma krajami: trzydziestolecie rozpoczęcia procesu transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej, dwudziestą rocznicę dołączenia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz piętnastolecie rozszerzenia Unii Europejskiej. Wszystko to wpływa na oceny wzajemnych relacji.

Opinie Polaków i Niemców mają prawo się różnić, w zależności od odmiennych doświadczeń, położenia geograficznego i roli obu państw w powyżej wymienionych procesach. Te różne spojrzenia należy poznać i zrozumieć, aby kształtować konstruktywną współpracę. Zarówno rocznice, jak i obecnie toczone dyskusje wokół Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej mobilizują również do refleksji nad postrzeganiem przez oba społeczeństwa spraw globalnych: roli Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Chin i Rosji w porządku światowym oraz oceny ich przywódców.

 

Barometr Polska-Niemcy 2019 przynosi odpowiedzi na pytania:

• Czy 80 lat po wybuchu II wojny światowej wydarzenie to, w polskich i niemieckich opiniach, nadal wpływa na wzajemne relacje?
• Czy polskie społeczeństwo odczuwa uznanie wpływu Polski i Polaków na przemiany demokratyczne 1989 roku, których okrągłą rocznicę świętujemy? Jak często Niemcy przypisują Polsce i Polakom taki wpływ?
• Jak 20 lat po wejściu Polski do NATO i 15 latach polskiej obecności w UE Polacy i Niemcy postrzegają skutki tych wydarzeń dla bezpieczeństwa i stabilizacji w Europie?
• Jakie oceny Polacy i Niemcy wystawiają światowym przywódcom i gdzie są tu największe różnice?
• Czy w relacjach z krajem sąsiada powinniśmy, zdaniem respondentów, nastawiać się bardziej na kompromis czy obronę swoich własnych interesów?

Powitanie
Dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych
Dr. Angelika Klein, Dyrektor, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Prezentacja wyników badań
Dr Agnieszka Łada, Dyrektor Programu Europejskiego, Instytut Spraw Publicznych

Komentarze
Dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych
Dr Agnieszka Łada, Dyrektor Programu Europejskiego, Instytut Spraw Publicznych

Pytania i dyskusja

Moderacja: Cornelius Ochmann, Dyrektor Zarządzający/Członek Zarządu, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Wydarzenie odbywa się w języku polskim.

Wtorek, 28 maja 2019 o 10:00 – 12:00
Instytut Spraw Publicznych
Szpitalna 5 lok. 22, 00-031 Warszawa

Rejestracja

 

FWPN

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.