Przejdź do treści
6. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej
Data/Czas: 16/06/2021 - 18/06/2021 | 00:00-23:59
Lokalizacja: | |

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie: 6. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej to międzynarodowa konferencja poświęcona omówieniu i analizie powiązań i wzajemnych zależności między dziedzictwem a rozwojem. Okres transformacji ustrojowej i gospodarczej w krajach Europy Środkowej dał początek szerokiemu wykorzystaniu dziedzictwa, zarówno materialnego, jak i niematerialnego, dla celów rozwoju gospodarczego. Współcześnie, globalnie postępujące zmiany wymuszają potrzebę dostrzeżenia w dziedzictwie kulturowym narzędzia głębszego i bardziej zrównoważonego rozwoju – nie tylko materialnego, ale także społeczno-kulturowego, wykraczającego poza dotychczasowy punkt widzenia zorientowany na gospodarkę.


Zajmując się takimi kwestiami, jak na przykład znaczenie dziedzictwa dla zrównoważonego rozwoju lub zaangażowanie obywatelskie i integracja społeczna, 6. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej skupi uwagę na zaprezentowaniu nowych, możliwych do wdrożenia narzędzi i polityk, które odpowiadają wyzwaniom, przed jakimi stoi obecnie Europa.
Podczas konferencji odbędą się zarówno wykłady plenarne, do wygłoszenia których zaproszeni zostali polscy i zagraniczni eksperci (m.in. prof. Jerzy Hausner i prof. David Throsby), jak i sesje równoległe, podzielone na następujące tematy:
Dziedzictwo i postwzrost
Dziedzictwo i integracja społeczna
Dziedzictwo i odnowa miast
Dziedzictwo i katastrofa klimatyczna
Dziedzictwo i adaptacja

Termin nadsyłania propozycji referatów upłynął 31 marca 2021 r. Weryfikacja złożonych zgłoszeń i potwierdzenie zakwalifikowania się do projektu zostaną wysłane do 30 kwietnia 2021 r.
Konferencja zostanie zorganizowana w formule on-line.
Konferencja odbędzie się w języku angielskim, a po niej zostanie wydana recenzowana publikacja. Wszystkie artykuły o długości do 4000–6000 słów, zgodne ze wskazówkami edytorskimi i przesłane w wyznaczonym terminie (ogłoszonym po konferencji) zostaną rozpatrzone do publikacji. Za publikację artykułu w recenzowanej książce, która ukaże się po konferencji, można otrzymać 80 punktów.

Forum Dziedzictwa Europy Środkowej to cykliczna, odbywająca się co dwa lata konferencja organizowana przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Krakowska konferencja to interdyscyplinarna platforma spotkań i dyskusji na temat relacji między przeszłością a teraźniejszością, oparta na szerokim rozumieniu dziedzictwa. Forum jest organizowane pod auspicjami Grupy Roboczej Ekspertów ds. Dziedzictwa Kulturowego V4, w skład której wchodzą Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Kancelaria Premiera Węgier, Rada ds. Zabytków Republiki Słowackiej oraz Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 6. Forum towarzyszy 30. rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej.

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.