Przejdź do treści
Data/Czas: 19/09/2019 - 20/09/2019 | 00:00-23:59
Lokalizacja: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie | Rynek Główny 25 | Kraków

Forum Dziedzictwa Europy Środkowej to odbywająca się w MCK co dwa lata międzynarodowa konferencja, podczas której specjaliści z Europy Środkowej, a także zajmujący się jej problematyką badacze i eksperci z całego świata dyskutują nad zagadnieniami dziedzictwa kulturowego. Tegoroczna edycja odbędzie się w dn. 19–20 września 2019 roku. Zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 15 marca. Krakowska konferencja jest nie tylko głosem Europy Środkowej w zakresie jego filozofii, zarządzania, ochrony, wymiaru ekonomicznego, społecznego i politycznego, ale przede wszystkim interdyscyplinarną platformą spotkań i dyskusji na temat związków pomiędzy przeszłością a teraźniejszością.

 

Celem 5. Forum jest refleksja nad wielopłaszczyznowymi związkami pomiędzy dziedzictwem a środowiskiem – rozumianym szeroko jako wszystko to, co nas otacza, tak w aspekcie materialnym, jak i społeczno‑kulturowym. Podkreślając relacyjny charakter dziedzictwa, podstawowym zadaniem konferencji będzie dyskusja nad wzajemnymi powiązaniami i zależnościami pomiędzy dziedzictwem a środowiskiem – zwłaszcza naturalnym, a także próba przekroczenia tradycyjnych dychotomii porządkujących relacje pomiędzy parami kategorii: natura/kultura, trwałość/zmienność, materialne/niematerialne.

 

Wykłady plenarne, specjalistyczne sesje eksperckie oraz referaty badaczy z całego świata skupią się na takich zjawiskach jak m.in. środowisko naturalne i antropogeniczne, krajobraz kulturowy, pejzaż miejski oraz postindustrialny, dziedzictwo naturalne, ekoturystyka, dziedzictwo i antropocen, geografia turyzmu, geopoetyka.

 

Gościem specjalnym 5. Forum będzie Litwa, także w kontekście czterysta pięćdziesiątej rocznicy unii lubelskiej.

 

Źródło: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.