Tag: Pomnik

Historia
Krzysztof Ruchniewicz

Do kogo należy historia? Przypadek Wrocławia

Przełom 1989/1990 roku pośród rozmaitych istotnych zmian w życiu społecznym spowodował także odrodzenie  regionalizmu. Pojęcie regionalizmu otwartego, który uwzględnia różne tradycje, polskie, niemieckie, żydowskie i

Czytaj więcej »