Przejdź do treści
Data/Czas: 12/02/2018 | 15:00-15:00
Lokalizacja: Marzyciele i Rzemieślnicy | III piętro, ul. Bracka 25 | Warszawa

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Konflikt rosyjsko-ukraiński trwa już czwarty rok, a do trudnych relacji między Rosją a Zachodem zdążyliśmy się przyzwyczaić. Jednocześnie Zachód przechodzi głęboki kryzys, ma trudności w adaptacji zarówno do wyzwań wypływających z globalizacji i digitalizacji, jak i do tych związanych z rodzimym populizmem. Konsensus Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w sprawie sankcji wobec Rosji nie daje gwarancji skutecznego współdziałania obu aktorów w Europie Wschodniej. Taka sytuacja nie tylko stanowi przeszkodę w budowaniu stosunków transatlantyckich, ale także utrudnia rozwój współpracy pomiędzy państwami regionu. Tymczasem na kraje takie, jak Gruzja i Ukraina, wywierana jest silna zewnętrzna presja, aby przeprowadziły głębokie i nieodwracalne reformy. Z kolei zainteresowanie Rosji rozwiązaniem konfliktu w regionie jest wątpliwe, gdyż kryzys stanowi dla niej doskonałe narzędzie umacniania wpływów.

W gronie uznanych ekspertów z Gruzji, Rosji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Polski będziemy chcieli porozmawiać o tym, jak utrzymać wspólne podejście UE i USA do wschodniego sąsiedztwa oraz jak radzić sobie z Rosją. Punktem wyjścia dyskusji będą książki: Eastern Voices  i Russia file wydane przez Centrum Roberta Boscha w DGAP (Berlin) i Centrum Stosunków Transatlantyckich w Szkole SAIS na Uniwersytecie Johns Hopkins (Waszyngton) przy wsparciu Fundacji Roberta Boscha.

Notki o uczestnikach

Anders Åslund– pracownik naukowy w Centrum Eurazji im. Dinu Patriciu w Atlantic Council, wykładowca na Uniwersytecie Georgetown, prezes CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Wcześniej pracował m. in. w Brookings Institute, Kennan Institute i Wilson Center.Jest wiodącym specjalistą w zakresie polityki gospodarczej Rosji, Ukrainy i krajów Europy Wschodniej, był doradcą wielu rządów (w Rosji, na Ukrainie), a także dyplomatą w Kuwejcie, Polsce, Genewie i Moskwie. Jest autorem wielu publikacji, ostatnio: Europe’s Growth Challenge (2017) i Ukraine: What Went Wrong and How to Fix It (2015).

Irina Busygina–dyrektor Centrum Studiów Porównawczych nad Administracją Publiczną w Wyższej Szkole Ekonomii w Petersburgu. Wcześniej pracowała jako kierownik Centrum Regionalnych Badań Politycznych w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych (MGIMO), a także na Uniwersytecie w Helsinkach, w Uppsali, w Nowym Jorku czy w Hokkaido. W zakres jej badań naukowych wchodzą stosunki Rosji z UE, federalizm i regionalizm.

Tedo Japaridze– gruziński polityk i dyplomata, obecnie doradca ds. polityki zagranicznej premiera Gruzji. W 1991 roku został powołany na stanowisko wiceministra spraw zagranicznych. Od listopada 1992 do czerwca 1994 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. W kolejnych latach był ambasadorem Gruzji w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Po bezkrwawej Rewolucji Róż, Japaridze został ministrem spraw zagranicznych w nowym rządzie. Pracował również jako Sekretarz Generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego (BSEC) oraz przewodniczący Instytutu Kaukazu USA w Tbilisi. W 2006 r. współpracował z Woodrow Wilson International Center for Scholars.

Stefan Meister– kierownik Centrum Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Centralnej im. Roberta Boscha w Niemieckiej Radzie Polityki Zagranicznej (DGAP). Pracował również wielokrotnie jako obserwator wyborów z ramienia OBWE na obszarze postsowieckim i był odpowiedzialny za rozwój projektów naukowych w rosyjskich regionach, w szczególności w Kaliningradzie. W latach 2015-2016 był pracownikiem naukowym w Transatlantic Academy w Waszyngtonie. W obszarze jego zainteresowań znajduje się m.in.: polityka wewnętrzna, zagraniczna i energetyczna Rosji, stosunki Rosji w Unią Europejską, w tym z Niemcami.

Ernest Wyciszkiewicz– politolog, od 2016 roku dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Wcześniej zastępca dyrektora Centrum, koordynator programu ds. bezpieczeństwa energetycznego, zmian klimatu i prawa międzynarodowego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Autor wielu opracowań analitycznych, ekspertyz i artykułów z zakresu polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej, relacji Unia Europejska-Rosja, polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej i międzynarodowych negocjacji klimatycznych.

Źródło: CPRDiP

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.