Przejdź do treści
Wyzwania ekologiczne i pandemiczne: między egoizmem a solidarnością - międzynarodowa konferencja
Data/Czas: 16/11/2021 | 11:00-15:00
Lokalizacja: | |

Konrad Adenauer Stiftung in Polen i Centrum Myśli Jana Pawła II: Kryzys klimatyczny oraz pandemia stanowią obecnie dwa największe wyzwania, przed którymi stajemy jako mieszkańcy naszego globu. Na szczęście panuje powszechna zgoda co do istnienia tych problemów oraz co do konieczności troski o ich rozwiązanie. Wiadomo, że musimy jako mieszkańcy naszej planety działać na rzecz klimatu i że musimy być solidarni z ofiarami pandemii.

Jednak cały czas w debacie publicznej ścierają się różne wizje rozwiązań obecnych kryzysów. Jesteśmy świadkami powszechnej dyskusji na temat podstaw, na których mamy budować nowy ład i sprawiedliwą transformację w Europie. Europa zdaje właśnie sprawdzian z wartości, które ją tworzą. Wyzwaniem naszych czasów jest więc odnalezienie w duchu dialogu i solidarności, ponad podziałami ideologicznymi, najbardziej sprawiedliwych rozwiązań, które nie obciążałyby ponad miarę żadnego kraju. Trzeba odnaleźć perspektywę, która będzie zgodnie przyjęta przez wszystkich, gdyż tylko solidarne działanie wszystkich państw i Unii Europejskiej może dać nadzieję na powodzenie.

 

W duchu takiego namysłu zorganizowana została konferencja międzynarodowa „Wyzwania ekologiczne i pandemiczne: między egoizmem a solidarnością”. Ma być ona krokiem w stronę budowania wspólnotowego rozwiązywania kwestii klimatycznej i przeciwdziałania skutkom pandemii. Warto podkreślić, iż w nauczaniu Jana Pawła II znajdujemy bardzo silny akcent położony na etyczne znaczenie ludzkiej solidarności. Bez takiej perspektywy trudno jest myśleć o wspólnym działaniu. Organizowana konferencja jest jedną z takich interdyscyplinarnych prób poszukiwania rozwiązań, które będą adekwatne do potrzeb jednostki zarówno w obrębie jakości jak i wartości życia.

 

Do wygłoszenia wykładów zostali zaproszeni wybitni eksperci, którzy dzięki swojemu autorytetowi naukowemu wpływają na kierunek dyskursu dotyczącego reform społecznych i politycznych w Europie, a równocześnie proponują konkretne rozwiązania związane ze zwiększaniem indywidualnej i wspólnotowej odpowiedzialności.
Szczególnie warto zwrócić uwagę na kilku prelegentów. Profesor Pavlina Tcherneva to bułgarsko-amerykańska ekonomistka, jedna z najważniejszych na świecie ekspertek w dziedzinie nowoczesnej teorii monetarnej i idei gwarancji pracy. Profesor Luigino Bruni to ekonomista i historyk myśli ekonomicznej, dyrektor naukowy programu Ekonomia Franciszka – czołowa postać w dziedzinie ekonomii obywatelskiej. Zaś profesor Adrian Papst to politolog z Uniwersytetu w Kent w Wielkiej Brytanii, gdzie pełni funkcję dyrektora Szkoły Polityki i Stosunków Międzynarodowych, zajmuje się granicami liberalnej demokracji i kapitalizmu, a także ideami postliberalnymi.
Warto również zwrócić uwagę na głos płynący z Warszawy. Jest ona bowiem, wśród innych polskich miast, na pozycji lidera w kwestii ekologii i polepszania warunków życia mieszkańców. O dobrych praktykach ekologicznych w mieście będzie mówić Aleksandra Butkiewicz, Dyrektorka Zarządu Zieleni m. st. Warszawy. Słowo do uczestników konferencji skieruje też Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydent Warszawy.

 

Organizatorem konferencji jest Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Fundacja Konrada Adenauera.
Konferencja odbędzie się online, wystąpienia będą tłumaczone symultanicznie na język angielski i polski.

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.