Przejdź do treści
Data/Czas: 29/01/2018 | 00:00-23:59
Lokalizacja: Centrum Europejskie Natolin | Nowoursynowska 84 | Warszawa

Organizatorzy konferencji zapraszają wszystkich zainteresowanych, przedstawicieli świata nauki, kultury i administracji, do udziału w interdyscyplinarnej konferencji z udziałem ekspertów polskich i międzynarodowych : Wpływ kryzysu na tożsamość i wartości Zachodu, która organizowana będzie w siedzibie Centrum Europejskiego Natolin w dniu 29 stycznia 2018 r. w Warszawie (ul. Nowoursynowska 84).

Osoby zainteresowane prosimy o proszone są opotwierdzenie uczestnictwa do dnia 24 stycznia 2018 r. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: events.e-natolin.eu

Obecne zmiany w Europie i reakcje na kryzysy (migracyjny, ekonomiczny, społeczny oraz demokracji) ujawniły rosnące znaczenie kultury, tożsamości i pamięci dla państw i ich demokratycznych polityk. Dlatego kontekst nauk humanistycznych, a nie tylko ekonomii, staje się niezwykle istotny w zrozumieniu natury współczesnych przemian. W jakim stopniu tożsamości, wartości, historia, rozumienie sprawiedliwości i solidarności mogą okazać się przydatne w tych badaniach?

Moduły tematyczne:

  • Kryzys liberalnego Zachodu a Polska – panel oraz debata publiczna z udziałem uznanych i cenionych przedstawicieli świata nauki, kultury i administracji;
  • Kryzys liberalnego Zachodu a Europa Wschodnia – panel międzynarodowy;
  • Kryzys liberalnego Zachodu a polityka bezpieczeństwa – panel międzynarodowy;
  • Kryzys liberalnego Zachodu jako kryzys etyczny – wykład i panel dyskusyjny.

Wśród zaproszonych panelistów oraz prelegentów znajdują się m.in.:
– Prof. dr hab. Bogdan Góralczyk, Dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego;
– Prof. dr hab. Zbigniew Lewicki, Kierownik Katedry Amerykanistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
– Prof. dr hab. Przemysław Waingertner, Kierownik Katedry Historii Polski Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego;
– Prof. dr hab. Paul H. Dembinski, Dyrektor Obserwatorium Finansowego w Genewie i Dyrektor Instytutu Badań Ekonomicznych Eco Diagnostic;
– Pan Hans Kundnani, German Marshall Fund of the United States (Senior Transatlantic Fellow), B. Dyrektor ds. badań w Europejskiej Radzie Spraw Zagranicznych (ECFR);
– Prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, Kierownik Zakładu Polityk Unii Europejskiej Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego;
– Dr hab. Marek Aleksander Cichocki, Dyrektor programowy Centrum Europejskiego Natolin, kierownik projektu;
– Pan Thomas Kleine-Brockhoff, Dyrektor berlińskiego biura German Marshall Fund of the United States;
– Dr Mykola Riabchuk, dziennikarz, publicysta, krytyk literacki і tłumacz, współpracownik m.in. Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Akademia Kijowsko-Mohylańska;
​​​​- Pan Vano Chkhikvadze, ekspert i koordynator ds. programów integracji europejskiej​ w Open Society Georgia Foundation,
oraz wielu innych polskich oraz zagranicznych ekspertów.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty dojazdu uczestników na konferencję.

Liczba miejsc ograniczona. Wszelkie pytania dotyczące wydarzenia prosimy kierować na adres: zasoby.humanistyki@natolin.edu.pl. Szczegółowy program konferencji publikowany będzie na stronie projektu.

Zwroty poniesionych kosztów dojazdu dokonywane będą na wniosek Uczestnika/czki, przelewem na podane we wniosku konto bankowe (warunkiem otrzymania zwrotu kosztów dojazdu będzie podpisana przez uczestnika lista obecności na konferencji, oraz przedłożenie dowodów poniesienia kosztów – bilety lub faktury – dotyczy przejazdu najtańszym, dogodnym publicznym transportem zbiorowym osób).

Źródło: Centrum Europejskie Natolin

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.