Przejdź do treści
Wolność - niepodległość. Motywy-Idee-Ideologie
Data/Czas: 17/05/2018 | 00:00-23:59
Lokalizacja: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk | Mielżyńskiego 27/29 | Poznań

VI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

 

W roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości motywem przewodnim kolejnej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej będzie szeroko pojęta „wolność i niepodległość”.

Uczestnicy konferencji wnoszą opłatę konferencyjną w wysokości:

do 28.04.2018-opłata za zgłoszenie 250 zł

opłata dla doktorantów i studentów 120 zł

 

Opłata obejmuje koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, wyżywienie oraz publikację referatu w recenzowanej monografii naukowej punktowanej według przepisów ogłoszonych
przez MNiSW.

 

Kwotę należy wpłacić na konto Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań
nr rachunku: 18 1090 1359 0000 0000 3501 8499
W tytule przelewu należy wpisać: „konferencja wolność”. Faktura każdorazowo będzie wystawiona na osobę (prawną albo fizyczną), od której otrzymamy przelew na konto. Nie ma możliwości, aby wystawić fakturę na osobę prawną (uniwersytet itp.), jeżeli przelewu dokonała osoba fizyczna.

 

Interesuje nas m.in. następująca tematyka:

 

1. Idea wolności (historia, kultura, sztuka, nauki społ.)
2. Ewolucja idei wolności i praw podmiotowych na przestrzeni dziejów
3. Świadomość społeczna a geneza ruchów wolnościowych dawniej i dziś
4. Walka o niepodległość państw w Europie Środkowej w XIX i XX wieku
5. Ustrojowe gwarancje wolności i ich ewolucja
6. Separatyzmy i mniejszości narodowe a idea samostanowienia narodów
7. Sztuka w służbie sprawie narodowej w XIX i XX wieku.

 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: utopie_konferencja@wp.pl

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.