Przejdź do treści
Wilno 1915. Wielka ewakuacja dóbr kultury | wykład dr. Marka Buiki
Data/Czas: 22/06/2023 | 18:00-18:00
Lokalizacja: Międzynarodowe Centrum Kultury | Rynek Główny 25 | Kraków

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie: Problematyka strat dóbr kultury podczas konfliktów zbrojnych (szczególnie w kontekście obecnie trwającej wojny w Ukrainie) jest niezwykle aktualna. Działania militarne, jak również proces rotacji władz na okupowanych terytoriach, przyczyniają się często do nieodwracalnego zniszczenia i utraty dorobku wielu pokoleń. Podobna sytuacja miała miejsce w Wilnie w czasie I wojny światowej, szczególnie w 1915 roku. Był to okres wielkiego przemieszczania się dóbr kultury.

Zapraszamy 22 czerwca o godz. 18:00 do MCK na wykład dr. Marka Buiki ,,Wilno 1915. Wielka ewakuacja dóbr kultury”. Zaprezentuje on przyczyny, przebieg oraz skutki ewakuacji przedmiotów ze zbiorów publicznych i kolekcji prywatnych, ruchomych zabytków sakralnych, należących do wspólnot wyznaniowych wielonarodowego Wilna, a także obiektów będących symbolem dominacji caratu. Poruszy również kwestię podjęcia działań w celu zabezpieczania dziedzictwa przed wywozem w głąb Rosji, realizowanych przez mieszkanki i mieszkańców grodu nad Wilią.

Dr Marek Buika jest aktualnym stypendystą programu „Thesaurus Poloniae”, udział w którym umożliwił mu dokończenie pracy nad monografią poświęconą kolekcjonerstwu w Wilnie na przełomie XIX i XX wieku. Obecnie trwa nabór do 28. edycji tego programu. Zachęcamy do zgłoszeń zagraniczne badaczki i badaczy, prowadzących badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europie Środkowej. Więcej szczegółów znajduje się tutaj: https://tiny.pl/ch2lh.

_____
Marek Buika – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Jest absolwentem Wydziału Komunikacji oraz Wydziału Filologii Uniwersytetu Wileńskiego. W 2022 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską. Odbył ponadto staże naukowe na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Zakładzie Historii Polski Nowoczesnej Instytutu Historii UJ. Zainteresowania naukowe prelegenta koncentrują się na badaniu dziejów ziem dawnego WKL (XIX – pocz. XX w.) ze szczególnym uwzględnieniem Wilna i regionu wileńskiego.

MCK

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.