Przejdź do treści
Warsztaty - siła kobiecej opowieści / Die Macht der Frauengeschichten – Kreative Entwicklungsworkshops für Frauen (PL)
Data/Czas: 04/10/2023 | 17:00-20:00
Lokalizacja: | |

 

PL (DE unten)

Zapraszamy na dwa cykle warsztatów dla kobiet pt. „Siła kobiecej opowieści” w Szczecinie (MPB Filia nr 7 w Szczecinie) i Berlinie (SprachCafé Polnisch, Gotenstrasse 45). Będzie to wyjątkowa edycja spotkań, ponieważ równolegle będą prowadzone grupy warsztatowe w obu tych miastach, a na koniec przewidziane jest wspólne spotkanie online.

Punktem wyjścia do warsztatów są: szeroko pojęta kobiecość, współczesne spojrzenie na płeć kulturową i nurt herstory w literaturze. Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytania: Czym dzisiaj jest „literatura kobieca”? Jakie znaczenie ma płeć w procesie pisania, postrzegania, komunikowania? Czy istnieje coś takiego jak „kobiecy język”? O czym jest opowieść? Gdzie tkwi jej siła? Dodatkowo ze względu na transgraniczny charakter spotkań będziemy zastanawiać się nad szeroko pojętymi granicami: ich wyznaczaniem, obronie, przesuwaniu.

Warsztaty poprowadzi Beata Zuzanna Borawska, która jest autorką książki pt. „Sama siebie nie pamiętam”, w której m. in. porusza tematy pamięci, cielesności, podziału na to co męskie i kobiece. Pomysł na warsztaty zrodził się właśnie podczas jednego ze spotkań autorskich promujących książkę. Wiele kobiet wówczas mówiło o braku przestrzeni na „rozmowy” o kobiecych tematach tabu.

Uczestniczki podejmą próbę stworzenia własnego tekstu literackiego. Podczas zajęć praktycznych wykorzystywane będą m. in.: elementy tańca/ruchu, ćwiczenia oddechowe, praca z lusterkiem. Pracować będziemy w grupie, w parach oraz indywidualnie.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy. Zgłoszenia należy przesłać mailowo na adres – beata.zuzanna.borawska@gmail.com –  w tytule wpisując miasto Szczecin lub Berlin. Liczba miejsc ograniczona (grupy 12 osobowe).

Filia nr 7 MBP w Szczecinie (plac Matki Teresy 8), terminy spotkań: 3,10,17 (wtorki) października, w godz. od 17:00-20:00.

SprachCafé Polnisch II Filia (Gotenstrasse 45-koło Südkreuz w Berlinie), terminy spotkań: 4,11,18 (środy) października, w godz. od 17:00-20:00. Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.

Organizatorem projektu jest: Stowarzyszenie Port Szczecin. Współorganizatorami: Beata Zuzanna Borawska, SprachCafé Polnisch, Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie. Wsparcie finansowe projektu przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 

DE

DIE MACHT DER FRAUENGESCHICHTEN – KREATIVE ENTWICKLUNGSWORKSHOP FÜR FRAUEN (PL)

Wir laden herzlich zu zwei Workshop-Reihen für Frauen mit dem Titel „Die Macht der Frauengeschichte“ in Stettin (Öffentliche Stadtbibliothek Nr. 7 in Stettin) und Berlin (SprachCafé Polnisch, Gotenstrasse 45, Nähe von Südkreuz) ein. Dies wird eine einzigartige Ausgabe der Treffen sein, da es in beiden Städten parallele Workshop-Gruppen geben wird, an deren Ende ein gemeinsames Online-Treffen geplant ist.

Ausgangspunkt des Workshops ist das Frausein im weitesten Sinne, das zeitgenössische Geschlechterbild und die aktuelle Herstory in der Literatur. Gemeinsam werden wir nach Antworten auf die Fragen suchen: Was ist „Frauenliteratur“ heute? Welche Bedeutung hat das Geschlecht im Prozess des Schreibens, der Wahrnehmung, der Kommunikation? Gibt es so etwas wie eine „weibliche Sprache“? Wovon handelt die Geschichte? Worin liegt ihre Stärke? Darüber hinaus werden wir aufgrund des grenzüberschreitenden Charakters der Treffen über Grenzen im weitesten Sinne des Wortes nachdenken: sie definieren, sie verteidigen, sie verschieben.

Geleitet wird der Workshop von Beata Zuzanna Borawska, Autorin des Buches „Sama siebie nie pamiętam“, in dem sie unter anderem die Themen Erinnerung, Körperlichkeit und die Aufteilung in männlich und weiblich behandelt. Die Idee für den Workshop entstand während eines Treffens der Autorin, bei dem sie für ihr Buch warb. Damals sprachen viele Frauen über den fehlenden Raum für „Gespräche“ über tabuisierte Frauenthemen.

Die Teilnehmerinnen werden versuchen, ihren eigenen literarischen Text zu verfassen. Zu den praktischen Aktivitäten gehören Elemente von Tanz/Bewegung, Atemübungen und die Arbeit mit Spiegeln. Wir werden in Gruppen, zu zweit und einzeln arbeiten.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich. Anmeldungen bitte per E-Mail an – beata.zuzanna.borawska@gmail.com – unter Angabe der Stadt Stettin oder Berlin in der Betreffzeile. Die Plätze sind begrenzt (Gruppen von 12 Personen).

Öffentliche Stadtbibliothek Nr. 7 in Stettin (plac Matki Teresy 8), Termine: 3,10,17 (dienstags) Oktober, von 17:00 bis 20:00 Uhr.

SprachCafé Polnisch (Filiale Gotenstrasse 45, in der Nähe des Südkreuzes in Berlin), Termine: 4,11,18 (mittwochs) Oktober, von 17:00 bis 20:00 Uhr.

Die Workshops werden auf Polnisch durchgeführt.

Organisator des Projekts: Port Szczecin Verein. Mitorganisatoren: Beata Zuzanna Borawska, SprachCafé Polnisch, Öffentliche Stadtbibliothek Szczecin. Finanzielle Unterstützung für das Projekt durch die Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit.

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.