Przejdź do treści
Warsaw Security Forum
Data/Czas: 04/10/2022 - 05/10/2022 | 00:00-23:59
Lokalizacja: Warsaw Security Forum | Oleandrów 6 | Warszawa

Warsaw Security Forum (WSF) to doroczna konferencja, realizowana w strategicznym partnerstwie z NATO oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego, gromadząca ministrów z krajów NATO oraz UE, wojskowych i przedstawicieli najbardziej prestiżowych think tanków międzynarodowych. W 2022 r. status kraju gościa WSF 2022, z którym organizatorzy podejmują ścisłą współpracę programową, mają Niemcy.

Przejawiać się to będzie w dużej obecności wysoko postawionych przedstawicieli niemieckich kręgów politycznych, jak również w nawiązywanych partnerstwach programowych z niemieckimi fundacjami politycznymi. Projekt pt. „Transformacja klimatyczna Europy – obszar koniecznej współpracy PL-DE: dyskusja wysokiego szczebla na Warsaw Security Forum 2022”, dofinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, stanowi odpowiedź na zidentyfikowaną przez organizatorów potrzebę wprowadzenia do konferencji wątków poświęconych energii oraz zmianom klimatycznym. Dyskusja poświęcona transformacji klimatycznej Europy wpisuje się w potrzebę nowych rekomendacji w omawianym zakresie, wynikającą z toczącej się wojny rosyjsko-ukraińskiej. Organizatorzy przy ich tworzeniu uwzględnią postulaty z zakresu bezpieczeństwa, obronności i polityki międzynarodowej.

 

Warsaw Security Forum

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.