Przejdź do treści
Unia Europejska jak proces. Cud kulturowy czy wyimaginowana wspólnota? | Debata online
Data/Czas: 07/12/2021 | 18:00-18:00
Lokalizacja: | |

Klub Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego: Na pięć lat po zakończeniu wojny, Europa wciąż jeszcze zmaga się z konsekwencjami II wojny światowej. Politycy i intelektualiści zastanawiają się, jak zapobiec ewentualnym konfliktom zbrojnym na terytorium Europy. 9 maja 1950 roku francuski minister spraw zagranicznych, Robert Schuman, przedstawił plan zacieśnienia współpracy. Zaproponował Europie Zachodniej integrację przemysłu węgla i stali. Ta miała w przyszłości zapobiec konfliktom zbrojnym. Schuman podkreślał, że „Umieszczenie produkcji węgla i stali pod wspólnym zarządzaniem […] zmieni los regionów, długo skazanych na wytwarzanie wojennego oręża, którego były najdłużej ofiarami”.


W tym samym roku Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia oraz Luksemburg utworzyły Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Sukces tego projektu skłonił kraje założycielskie do rozszerzenia współpracy na inne obszary gospodarki. Dwa kolejne traktaty ustanowiły – 1 stycznia 1958 roku na podstawie tzw. traktatu rzymskiego – Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Głównym ich celem było ustanowienie rynku wewnętrznego, który będzie opierał się na czterech swobodach, wolnym przepływie między państwami członkowskimi – towarów, usług, osób i kapitału.

 

Po upadu komunizmu rozszerzenie wspólnoty stało się realne. I tak 12 państw członkowskich podpisało traktat o powstaniu UE, który wszedł w życie w 1993 roku. W kolejnych latach nastąpiło rozszerzenie Unii Europejskiej, największe – 1 maja 2004 roku. Oprócz Polski do wspólnoty przyłączył się Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia oraz Węgry. Kolejny raz szeregi UE powiększyły się 1 stycznia 2007 roku, kiedy przyjęto Bułgarię oraz Rumunię. A ostatnie rozszerzenie odbyło się 1 lipca 2013 roku, kiedy dołączyła Chorwacja.
Po upływie 71 lat od chwili wdrożenia odważnej myśli Roberta Schumana, można jednoznacznie stwierdzić, że Unia Europejska jest gwarantem pokoju i wolności na naszym kontynencie.

 

Na najbliższe miesiące zaplanowaliśmy cykl spotkań poświęconych Unii Europejskiej. Rozpoczynamy od debaty UNIA EUROPEJSKA JAKO PROCES – CUD KULTUROWY CZY WYIMAGINOWANA WSPÓLNOTA? , na którą zaprasza prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń

 

 

goście
prof. Anna Zielińska-Głębocka | ekonomistka, nauczycielka akademicka i polityczka, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
dr Hanna Machińska | prawniczka i nauczycielka akademicka, zastępczyni rzecznika praw obywatelskich, była dyrektorka Biura Rady Europy w Warszawie
dr Jakub Kwiatkowski | ekonomista, nauczyciel akademicki, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

 

WIDOWNIĘ REPREZENTUJĄ | studenci Uniwersytetu Gdańskiego
Julia Borzeszkowska, studentka Wydziału Prawa i Administracji
Adam Sobina, student Wydziału Ekonomicznego

 

MODERATOR | dr Jacek Kołtan, filozof i politolog, Europejskie Centrum Solidarności

ECS

 

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.