Przejdź do treści

Unia Europejska i NATO wobec obecnych i przyszłych zagrożeń hybrydowych i terrorystycznych

Unia Europejska i NATO wobec obecnych i przyszłych zagrożeń hybrydowych i terrorystycznych
Data/Czas: 04/05/2021 | 18:00-19:00
Lokalizacja: | |

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie: Współcześnie NATO i UE mają zbliżone interesy i stawiają czoła tym samym wyzwaniom, współpracując w zakresie zarządzania kryzysowego, rozwoju zdolności wojskowych, politycznych i gospodarczych, a także wspierają wspólnych partnerów w Europie Wschodniej i Południowej. W trakcie rozmowy eksperckiej, którą poprowadzi Adam Poręba z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie zostaną poruszone następujące kwestie: współpraca Unii Europejskiej oraz Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego jest kluczowa w przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym i powinna być priorytetem w ramach utrzymywanej współpracy na rzecz bezpieczeństwa; podjęcie wspólnych misji międzynarodowych umożliwiłoby skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym, jeszcze poza Europą; misje NATO i UE powinny być realizowane w porozumieniu, zwłaszcza w regionie Afryki Środkowej oraz Północnej.

UE i NATO posiadają instrumenty do prowadzenia wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Zwłaszcza wschodniej flanki NATO w Europie.

Aleksander Ksawery Olech – Dyrektor Programu Bezpieczeństwa Europejskiego w Instytucie Nowej Europy. Specjalista z zakresu bezpieczeństwa i relacji międzynarodowych. Doktorant nauk o bezpieczeństwie na Akademii Sztuki Wojennej. Doświadczenie badawcze zdobywał m.in. na Université Jean Moulin III w Lyonie, Instytucie Stosunków Międzynarodowych w Pradze oraz Instytucie Wspierania Pokoju i Zarządzania Konfliktami w Wiedniu. Stypendysta OSCE & UNODA Peace and Security oraz Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Jego główne zainteresowania badawcze to terroryzm, międzynarodowa współpraca na rzecz bezpieczeństwa w Europie Wschodniej oraz rola NATO i UE w środowisku zagrożeń hybrydowych.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.