Przejdź do treści
Data/Czas: 09/01/2018 | 15:00-17:30
Lokalizacja: Fundacja Batorego | Sapieżyńska 10a | Warszawa

Fundacja Batorego zaprasza na debatę pt. Suwerenność Polski i jej granice, która odbędzie się we wtorek, 9 stycznia, w godzinach 17:00 – 18:30 w siedzibie fundacji.

Wszyscy chcemy, aby Polska była krajem, który sam o sobie decyduje. Krajem, który potrafi bronić się przed zewnętrznymi ingerencjami w życie polityczne.

Jak to osiągnąć? Czy droga do suwerenności prowadzi – jak twierdzi rząd i część ekspertów – przez ograniczanie obecności zagranicznych pieniędzy i zagranicznych wpływów w polskim życiu publicznym? A może jest wręcz przeciwnie: ograniczanie więzi ze światem zewnętrznym nie prowadzi do wzmocnienia, lecz do osłabienia suwerenności Polski, a w konsekwencji także do pogorszenia komfortu życia i dobrobytu jej obywateli?

Uczestników dyskusji – Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz (Fundacja Batorego) oraz Piotra Trudnowskiego (Klub Jagielloński), organizatorzy zapytają o to, czym jest dzisiaj suwerenność i jak przystąpienie do Unii Europejskiej zmieniło wymiar polskiej suwerenności. A także, jak globalizacja i ponadnarodowe korporacje wpływają na suwerenność naszego kraju. Spotkanie poprowadzi Eugeniusz Smolar (Centrum Stosunków Międzynarodowych).

Punktem wyjścia do dyskusji będzie tekst Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz pt. Eliminacja obcych wpływów czy budowanie własnych? Jak dbać o suwerenność Polski, dostępny pod tym adresem.

Potwierdzić uczestnictwo można najpóźniej do 8 stycznia przez formularz rejestracyjny dostępny na stronie Fundacji Batorego.

Zapis z przebiegu debaty w formie audiowizualnej będzie opublikowany i dostępny dla każdego na stronach internetowych Fundacji. Uczestnictwo w debacie oznacza wyrażenie zgody na jej nagrywanie oraz opublikowanie zapisów z jej przebiegu na zasadach licencji Creative Commons (CC) Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska [CC BY-SA 3.0 PL].

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.