Przejdź do treści
Data/Czas: 31/05/2019 | 08:00-19:00
Lokalizacja: | |

Celem konferencji jest zaprezentowanie relacji polsko-niemieckich i niemiecko-polskich w przeszłości i obecnie. Podstawę konferencji ma stanowić wymiana myśli w ramach trzech bloków tematycznych, obejmujących politykę, kulturę i ekonomię. Mamy nadzieję, że pozwoli to na jak najszersze spojrzenie na zagadnienie wzajemnych wpływów pomiędzy Polską a Niemcami. Komitet Naukowy sugeruje pogłębioną analizę następujących tematów: transformacja ustrojowa, spory prawne w obrębie Unii Europejskiej, wzajemne inspiracje kulturowe wraz z ich historycznym kontekstem, kontakty gospodarcze, problemy strefy euro, polityka bezpieczeństwa, historia wzajemnych stosunków, Polska i Niemcy w mediach, służby specjalne, wzajemne wpływy w prawodawstwie, okres komunizmu.

 

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. W związku z tym, zaproszenie kierowane jest do politologów, historyków, socjologów, prawników, kulturoznawców i innych badaczy podejmujących temat wzajemnych relacji Polski i Niemiec. Program wydarzenia przewiduje kilkuosobowe panele, podczas których prelegenci zaprezentują 20-minutowe wystąpienia, będące punktem wyjścia do dyskusji.

 

Celem Komitetu Organizacyjnego jest nie tylko analiza stosunków Polski i Niemiec, ale także opublikowanie wyników badań nad tą problematykę w postaci recenzowanej monografii naukowej. Komitet Naukowy będzie dokonywał selekcji zgłaszanych tematów.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem proszone są o nadsyłanie abstraktów wystąpień (do 1500 znaków) w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2019 roku poprzez formularz dostępny pod adresem.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł (w przypadku doktorantów 300 zł) i obejmuje oprócz materiałów konferencyjnych i druku monografii związane z konferencją posiłki (przerwy kawowe, obiad oraz uroczystą kolację).

Komitet organizacyjny i naukowy:
dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ
dr hab. Piotr Kimla, prof. UJ
mgr Magdalena Cyran
mgr Agnieszka Mazur

Kontakt: stosunki.polsko.niemieckie2019@gmail.com

Miejsce konferencji: Collegium Maius UJ, ul. Jagiellońska 15, Kraków.

Dane do opłaty konferencyjnej będą przekazywany korespondencją mailową po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

Organizatorzy: Katedra Współczesnych Doktryn Politycznych i Zakład Myśli Politycznej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz Towarzystwo Doktorantów UJ, Fundacja Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”, Sekcja Myśli Politycznej Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskie Towarzystwo Myśli Politycznej.

 

Źródło: Polska w oczach sąsiadów, sąsiedzi w oczach Polaków

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.