Przejdź do treści
Data/Czas: 11/10/2019 - 12/10/2019 | 00:00-23:59
Lokalizacja: | |

Projekt inicjuje regularne Seminaria Toruńsko-Getynskie. Wpisuje się on we współpracę Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Toruniu oraz Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Getyndze, a także intensywną współpracę Torunia i Getyngi jako miast partnerskich. Tegoroczna inicjatywa ma umożliwić krytyczną refleksję i realny dialog pomiędzy społecznością polską i niemiecką na temat podobieństw i różnic w narracjach o najważniejszych wydarzeniach XX w. oraz o aktualnym stanie polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Poprzez towarzyszącą wystawę artystyczną, zatytułowaną „Gniazdo” i określoną przez namysł nad trzema datami – 1939, 1989 i 2019 – projekt ma stanowić też kolejny krok w zbliżaniu toruńskich i getyńskich środowisk artystycznych.

 

Autorki wystawy wybrały polskich i niemieckich artystów, którzy w swojej twórczości odnoszą się do wątków związanych z polsko-niemiecką historią, akcentując kluczowe daty: 1939/1989/2019. Artyści bardzo świadomie nawiązują dialog z wyraźnymi przeplotami polskiej i niemieckiej historii. Wizualizują ukryte treści, trudne i często wyparte z pamięci obrazy, przepracowują bolesne dla obu stron sytuacje. Do uczestników wystawy należą: Krzysztof Białowicz, Dorota Chilińska, Joanna Chołaścińska, Oskar Dawicki, Martyna Jastrzębska, Grzegorz Klaman, Marek Krupecki, Aurora Lubos, Anna Peschken, Liliana Piskorska, Aleka Polis, Jacek Staniszewski.

 

Inicjatywa odbędzie się dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.