Przejdź do treści
Data/Czas: 18/10/2018 - 19/10/2018 | 00:00-23:59
Lokalizacja: Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytet Wrocławski | plac Nankiera 15b | Wrocław

Międzynarodowa konferencja

 

Instytut Filologii Germańskiej UWr: Zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnym projekcie naukowym, którego celem jest między innymi odkłamanie po części potocznych, ale także czasami pojawiających się w dyskursie naukowym mniemań dotyczących retoryki, jej natury, zadań i metod. Zamierzamy podjąć próbę określenia i opisania stref komunikacji, w których obecność retoryki jest oczywista, nieoczywista czy zaledwie przeczuwana. Rozważymy zasadność stwierdzenia, że sztuka retoryczna i teoria komunikacji, które badają i opisują naturalne zasady tworzenia relacji międzyludzkich, wzajemnie się warunkują, że istnieje między nimi szczególny, naturalny związek oparty na założeniu intencjonalności działań człowieka jako twórcy kultury i struktur społecznych.

Zastanowimy się nad możliwościami wykorzystania narzędzi perswazyjnych sztuki retorycznej, którymi dysponujemy w sposób świadomy lub nieświadomy a także zgodny lub sprzeczny z zasadami opisanymi przez mistrzów ars rhetorica. Pragniemy wykazać aktualność i żywotność retoryki wynikającą z jej zakorzenienie w naturze człowieka, istoty świadomie kształtującej warunki swojej egzystencji. Nasza konferencja pomyślana jest jako okazja do rozmowy między reprezentantami różnych specjalności naukowych. Zapraszamy do wspólnego poszukiwania śladów żywej obecności ciągle młodej i atrakcyjnej Królowej Sztuk.

 

Proponowane zakresy tematyczne:

 

– granice wolności słowa, środki perswazji i ich wpływ na rzeczywistość
– komunikacja perswazyjna i jej ujęcie w różnych paradygmatach humanistyki
– prozodia w retoryce
– metafora – funkcja retoryczna i ontologiczna

Opłata konferencyjna: 350 zł

 

Opłata obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, bankiet, a także publikację pokonferencyjną. Opłata nie obejmuje kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania podczas konferencji.

Abstrakty wystąpień prosimy zgłaszać do dnia 28.02.2018 r. poprzez  internetowy formularz.

Dane kontaktowe: konferencja.retoryka2018@gmail.com

 

Komitet Organizacyjny:

Prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz

dr hab. Artur Tworek

dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr

dr Sławomir Torbus

dr Małgorzata Zadka

 

Źródło: Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.