Przejdź do treści
Data/Czas: 01/12/2019 - 05/12/2019 | 11:00-14:00
Lokalizacja: | |

W ramach seminarium uczestnicy zapoznają się z najnowszą refleksją metodologiczną oraz dobrymi praktykami dla wspierania porozumienia oraz inicjowania trwałego, konstruktywnego dialogu, jak również z dorobkiem ekspertów zajmujących się badaniem polityki historycznej oraz instytucjonalizacji przeszłości i jej instrumentalizacji. Wydarzenia zachodzące w Polsce, Niemczech, jak i w wielu innych krajach europejskich, których świadkami jesteśmy w ostatnich latach, to często narastające w społeczeństwach tendencje skrajne, przejawiające się także wysoką niechęcią do poszanowania osób prezentujących odmienne poglądy.

Prowadzi to do prób nie tylko zbudowania opozycji z osobami spoza danej wspólnoty – ale nawet do wykluczenia z niej osób, które nie wpisują się w wyobrażony model. To wszystko prowadzi do rosnącej polaryzacji społeczeństw. Czy chcemy żyć w świecie, który nie oferuje nam stabilności i bezpieczeństwa?

 

Gdzie?
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
Krzyżowa 7 (56 km od Wrocławia, 9 km od Świdnicy), Polska

Dla kogo?
Organizatorzy zapraszają edukatorów, pracowników młodzieżowych, wychowawców, pracowników miejsc pamięci, pracowników pedagogicznych muzeów historycznych, działaczy i innych multiplikatorów z Polski i Niemiec.

Koszt?
Opłata, która obejmuje zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem i uczestnictwo w pełnym programie merytorycznym, wynosi 100 zł za osobę.

Jak się zgłosić?
Nie później niż do 15 października 2019 należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/2m0ySpp

W celu uzyskania dodatkowych informacji organizatorzy proszą o kontakt z:
Tomaszem Skoniecznym, tomasz.skonieczny@krzyzowa.org.pl.

 

Fundacja Krzyżowa

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.