Przejdź do treści
Data/Czas: 26/11/2020 | 18:00-18:00
Lokalizacja: | |

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta: Inauguracja cyklu mini-wykładów online dla szkół ponadpodstawowych na temat relacji polsko-niemieckich “Poznaj sąsiada”. Przedłużająca się pandemia covid-19 postawiła nowe wyzwania przed szkołami, nauczycielami oraz uczniami. Jednym z nich jest konieczność kontynuowania kształcenia dzieci i młodzieży w formie zdalnej. Dlatego Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta – międzywydziałowa i interdyscyplinarna jednostka Uniwersytetu Wrocławskiego, która dysponuje doświadczeniem z zakresu dydaktyki, współpracując ze szkołami i ośrodkami doskonalenia nauczycieli – podjęła inicjatywę wsparcia nauczycieli, organizując cykl mini-wykładów realizowanych w formie zdalnej pt. „Poznaj sąsiada”.

Ich tematyka poświęcona będzie różnym aspektom współczesnych relacji polsko-niemieckich. Referenci – międzynarodowe grono pracowników naukowych Centrum – przedstawią w formie krótkich ok. 20 minutowych wykładów istotne zagadnienia historyczne, polityczne i kulturalne bilateralnych relacji. Do wykładu dołączona będzie prezentacja multimedialna oraz wskazówki bibliograficzne. Wykłady będą nagrywane, a następnie udostępnione dla osób zainteresowanych ich wykorzystaniem na lekcjach historii, języka niemieckiego, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze lub języka polskiego.

Szczegółowe informacje na temat cyklu dostępne są na stronie internetowej Centrum Willy’ego Brandta
Inauguracja cyklu wykładów “Poznaj sąsiada” odbędzie się w czwartek 26.11.2020 r. o godzinie 18.00 wykładem prof. Krzysztofa Ruchniewicza “Między historią a polityką. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1945-1989”
Po części merytorycznej wykładu odbędzie się krótka dyskusja.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenia na adres: wojtaszyn@wbz.uni.wroc.pl

 

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.