Przejdź do treści
Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2021 zdalnie
Data/Czas: 16/08/2021 | 00:00-00:00
Lokalizacja: | |

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia: W tym roku kolejny raz mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną. Pandemia koronawirusa utrudnia przeprowadzenie spotkań młodzieży z Polski i Rosji. Dlatego Centrum ogłasza konkurs na zdalną wymianę młodzieży z wykorzystaniem współczesnych technologii komunikacji.


SZCZEGÓŁY:
Kto może złożyć wniosek o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia?
Konkurs skierowany jest w szczególności do szkół, uczelni wyższych, fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych.
Kto może uczestniczyć w wymianie?
Adresatem projektów dofinansowywanych przez Centrum jest młodzież w wieku 13-26 lat uczęszczająca do szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz szkół wyższych w Polsce i ich odpowiedników w Federacji Rosyjskiej. Dotacje Centrum mogą uzyskać projekty, w których aktywny udział weźmie minimum po 10, zaś maksymalnie po 20 osób z każdego państwa partnerskiego (nie wliczając w to opiekunów). W projekcie powinna uczestniczyć zbliżona liczba osób z każdego kraju.
Na czym ma polegać realizowany projekt?
Jeden projekt polega na zorganizowaniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, co najmniej czterech spotkań uczniów lub studentów w liczbie od dziesięciu do dwudziestu (nie wliczając opiekunów) z każdego kraju partnerskiego. Podczas tych spotkań należy zapewnić dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczniowie lub studenci mogą swobodnie się ze sobą kontaktować. Podczas projektu młodzież realizuje program przedsięwzięcia określony przez jeden z wybranych tematów przewodnich.
Jakie proponujemy tematy wymiany zdalnej w 2021?
Temat przewodni wymiany młodzieży, wokół której należy zbudować program przedsięwzięcia, ustala wnioskodawca.

Do kiedy należy złożyć wniosek?
Termin składania wniosków upływa do 16 sierpnia 2021 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Centrum.
Do kiedy trzeba zrealizować projekt?
Projekt musi zostać zrealizowany nie później niż do 31 października 2021 r.
UWAGA! Wniosek o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia oraz załączniki należy sporządzić za pomocą generatora wniosków dostępnego tutaj: http://wymianamlodziezy.cprdip.pl/, a następnie wygenerowane dokumenty PDF należy przesłać na adres Centrum,
Kontakt
Robert Śmigielski, + 48 22 295 00 44, smigielski@cprdip.pl

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.