Przejdź do treści
Data/Czas: 18/10/2019 | 11:00-16:30
Lokalizacja: | |

W związku z rosnącą liczbą osób zatrudnionych przez platformy pracownicze w Europie i Polsce, istnieje potrzeba stworzenia ram instytucjonalnych regulujących ten sektor rynku pracy. Liczne badania naukowe i doświadczenia związków zawodowych pokazują, że pracownicy platformowi często są zatrudnieni na niepewnych warunkach, co nie tylko przyczynia się do tworzenia dumpingu społecznego (Daugareilh i in., 2019), ale może stanowić poważne zagrożenie dla przetrwania związków zawodowych (Vandeale, 2018). W Niemczech zjawisko pracy platformowej jest przedmiotem debaty społecznej co najmniej od 2015 roku, kiedy ministerstwo pracy opublikowało zieloną księgę na temat pracy przyszłości. W Polsce debata na temat pracy platformowej znajduje się jeszcze w początkowej fazie.

 

Celem seminarium jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie regulacji pracy platformowej przez niemieckich i polskich ekspertów (przedstawicieli rządu i związków zawodowych). Debata prowadzona podczas seminarium przysłuży się do przygotowania informatora o pracy platformowej dla związkowców i pracowników.

Seminarium skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tą tematyka. Więcej informacji jak również rejestracji dokonać można u dra Adam Rogalewski z OPZZ (rogalewski@opzz.org.pl) oraz Frederika Schulte z FES (fschulte@feswar.org.pl).seminarium

 

Program

 

FES

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.