Przejdź do treści
Polsko-Niemieckie Dni Mediów / Deutsch-Polnische Medientage
Data/Czas: 13/06/2019 - 14/06/2019 | 12:00-15:00
Lokalizacja: | |

Polsko-Niemieckie Dni Mediów to forum dziennikarskie – miejsce spotkań i wymiany poglądów przedstawicieli świata mediów, jak również okazja do osobistych rozmów dziennikarzy i medioznawców z Polski i Niemiec. W atmosferze otwartości i z udziałem uznanych specjalistów uczestnicy mogą podjąć dyskusję o obecnie najważniejszych aspektach pracy dziennikarzy w obu krajach i ich odpowiedzialności za kształtowanie stosunków polsko-niemieckich. Spotkania stanowią także punkt wyjścia do rozmów o współczesnym świecie i dynamice zachodzących w nim zmian oraz o szczególnej roli mediów w komunikacji społecznej.

W dobie powszechnej cyfryzacji i nieograniczonego dostępu do informacji (oraz ich swobodnego wytwarzania) dziennikarze stoją przed ogromnymi wyzwaniami i jako przedstawiciele czwartej władzy zobligowani są do krytycznego współistnienia ze światem polityki, w której całkiem otwarcie mówi się o istnieniu faktów alternatywnych. W tej perspektywie etyka dziennikarska, pluralizm mediów, wolność słowa są wartościami nieodzowanymi, aby dziennikarze mogli dalej stać na straży demokracji, równości, praworządności, godności oraz praw człowieka, czyli tych wartości, na których opiera się wspólnota europejska.

 

Polsko-Niemieckie Dni Mediów / Deutsch-Polnische Medientage

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.