Przejdź do treści
Polonia i jej siostry. Personifikacja państwa w epoce przednowoczesne
Data/Czas: 19/03/2024 | 18:00-18:00
Lokalizacja: DHI Warschau – NIH Warszawa | Al.Ujazdowskie 39 | Warszawa

DHI Warschau – NIH Warszawa: prof. dr hab. Thomas Maissen (NIH w Paryżu): Polonia i jej siostry. Personifikacja państwa w epoce przednowoczesne. Rzeczpospolita Mikołaja Reja z 1562 i Quincunx Stanisława Orzechowskiego z 1564 roku to pierwsze obrazowe przykłady polskiej alegorii narodowej. Jako Polonia wstępowała ona do świata państw, odzwierciedlanego coraz częściej przez takie personifikacje. Ich korzenie były z jednej strony antyczno-pogańskie – chodziło mianowicie o przedstawienie starożytnego Rzymu i jego prowincji; z drugiej zaś chrześcijańskie. Sposób ich przedstawiania był źródłem informacji o ustroju politycznym danego państwa oraz o konkretnych intencjach politycznych artystów i ich mocodawców.

Tak jak Venetia czy Hollandia, Polonia była szczególnie interesująca, ponieważ męska głowa w tym politycznym małżeństwie była stosunkowo słaba, a często w ogóle jej nie przedstawiano. Co to oznaczało dla personifikacji i eprezentowanego przez nie ładu ustrojowego? Od kiedy i w jaki sposób przedstawiała siebie w zespole konkurujących, niekiedy paktujących, a niekiedy walczących ze sobą państw? Kogo dokładnie reprezentowały te personifikacje, do kogo były skierowane, i jak zmieniał się język obrazów od schyłku średniowiecza po epokę oświecenia i rewolucji?
Thomas Maissen doktoryzował się w 1994 roku w Bazylei, habilitował zaś w 2002 roku na podstawie wyróżnionej nagrodami analizy
Die Geburt der Republic. Staatsverständnis und Repräsentation in der frühneuzeitlichen Eidgenossenschaft. W latach 2002–2004 był profesorem uczelnianym na Uniwersytecie w Lucernie. Od 2004 roku jest profesorem zwyczajnym historii współczesnej na Uniwersytecie w Heidelbergu, a od 2006 roku członkiem Heidelberskiej Akademii Nauk. Thomas Maissen był założycielem i pierwszym dyrektorem Heidelberskiej Podyplomowej Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych (HGGS). Utworzył wspólny kierunek studiów magisterskich w dziedzinie historii z EHESS w Paryżu i kierował nim do 2013 roku. Od września 2013 do sierpnia 2023 roku kierował Niemieckim Instytutem Historycznym w Paryżu, gdzie w szczególny sposób rozwinął kierunek badań na temat Afryki.

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.