Przejdź do treści
Data/Czas: 10/10/2019 | 19:00-19:00
Lokalizacja: | |

Pamięć o pierwszej w Niemczech demokracji nazwanej od miasta, gdzie w 1919 po raz pierwszy obradowało zgromadzenie narodowe, utrwaliła się jako mit i przestroga. Mit funkcjonuje w kontekście sztuki, nauki, eksperymentów społecznych i wyobrażeń o „dekadencji”, a zarazem jako ostrzeżenie, jak władza totalitarna może sobie podporządkować i zniszczyć otwarte społeczeństwo. Norbert Frei jest profesorem Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie, gdzie kieruje katedrą historii nowoczesnej i najnowszej oraz Centrum Historii XX wieku. Jest członkiem zwyczajnym Saksońskiej Akademii Nauk.

 

Jego książki na temat historii III Rzeszy oraz rozliczeń z nazizmem przetłumaczono na wiele języków, m.in. Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit (1997), Karrieren im Zwielicht. Hitlers Eliten nach 1945 (2001), Das Amt und die Vergangenheit. Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik (2010). Ostatnio ukazała się jego książka „Zur rechten Zeit. Wider die Rückkehr des Nationalismus“ (współpraca: Franka Maubach, Christina Morina, Maik Tändler). Inne publikacje.

 

Włodzimierz Borodziej specjalizuje się w historii najnowszej. Profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, zatrudniony w Instytucie Historycznym UW od 1979 UW, prorektor UW 1999-2002. W latach 1994-1995 Gastprofessor na Uniwersytecie Filipa w Marburgu, 2004-2005 na Uniwersytecie im. Schillera w Jenie. Redaktor naczelny serii „Polskie Dokumenty Dyplomatyczne”, wydawanej przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (od 2005 r. do wiosny 2013 r. 18 tomów). Najważniejsze publikacje: http://www.ihuw.pl/instytut/o-instytucie/pracownicy/prof-dr-hab-wlodzimierz-borodziej

 

Iza Mrzygłód — historyczka, redaktorka „Kultury Liberalnej”, doktorantka Instytutu Historycznego UW, gdzie przygotowuje rozprawę o radykalizacji politycznej polskich i austriackich studentów w okresie międzywojennym. Stypendystka Narodowego Centrum Nauki, Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Mainz oraz austriackiego ministerstwa nauki. Pracowała w Muzeum Historii Polski. Opublikowała wraz z Katarzyną Utracką „Archiwum Zgrupowania AK «Chrobry II»” (2015).

 

10.10.2019, 19:00
Goethe-Institut
ul. Chmielna 13a, Warszawa

wstęp wolny
z polsko-niemieckim tłumaczeniem symultanicznym

 

Organizator:
Goethe-Institut Warschau

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.