Przejdź do treści
Pamięć – tożsamość – świadomość
Data/Czas: 06/12/2018 - 07/12/2018 | 00:00-23:59
Lokalizacja: | |

Ogólnopolska Konferencja Naukowa (termin zgłoszenia: 30.06)

Organizatorzy zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pamięć – tożsamość – świadomość. W meandrach polskiej niepodległości: 1918-2018, która odbędzie się w Zielonej Górze w dniach 6-7 grudnia 2018 r. Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli nauk politycznych, społecznych i humanistycznych. Dotyczy ono do szeroko pojętej problematyki pamięci historycznej, poruszając jednocześnie kwestię przemian zachodzących w ramach państwa oraz społeczeństwa polskiego w okresie od odzyskania niepodległości w roku 1918 po czasy współczesne. Obejmuje w związku z tym rozlegle spektrum zagadnień oddziałujących na kształt tożsamości narodowej i politycznej, świadomości społecznej, a także postrzegania swego miejsca w świecie. Temat zainteresować może zarówno badaczy, jak i praktyków życia politycznego.

 

Problematyka konferencji ściśle wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Odnosi się nie tylko do upamiętniania tego wydarzenia, lecz również do kwestii związanych z istnieniem państwa polskiego, już jako podmiotu funkcjonującego na arenie międzynarodowej. W centralnym punkcie podjętej tematyki znajdują się zagadnienia związane z pamięcią – zarówno z perspektywy całej zbiorowości, jak i społeczności lokalnych oraz wąskich wspólnot dzielących podobne losy. Istotne dla omówienia poruszonych kwestii są nie tylko działania podejmowane w sferze pamięci przez instytucje państwowe, ale i inicjatywy regionalne czy indywidualne. Analizę obszaru kreowania i podtrzymywania pamięci wesprzeć mają ponadto rozważania dotyczące budowania oraz przemian tożsamości i świadomości społecznej. W ten sposób refleksje nad niepodległością w wymiarze państwowym, zbiorowym, a także indywidualnym zaistnieją w dyskursie publicznym i naukowym jako kolejny z wymiarów upamiętniania wydarzeń istotnych dla trwania narodu.

 

Obchody setnej rocznicy niepodległości w 2018 r. odbędą się w okolicznościach naznaczonych trwającymi już od początku XXI w. debatami na temat redefinicji polskiej tożsamości narodowej, których częścią są wprost wyrażane i realizowane programy polityki historycznej, nazywanej także polityką pamięci. Cechą tych debat jest – odwołując się do słów Roberta Traby – brak polifoniczności i metodologiczno-koncepcyjnej dywersyfikacji, czemu sprzyja brak „aren sporu”, czyli takich mediów, które dawałyby możliwość rzeczowej konfrontacji uczestników debat. Proponujemy zatem, aby mury akademickiej uczelni stały się miejscem spokojnej refleksji i dyskusji o budowie polskiej państwowości w latach 1918-2018.

 

Współorganizatorami konferencji są: Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Zielona Góra. Partnerem wydarzenia jest natomiast Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.

 

Więcej informacji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Pamięć – tożsamość – świadomość”

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.