Przejdź do treści
Pamięć o narodowym socjalizmie w filmie austriackim | spotkanie z dr. Jakubem Gortatem
Data/Czas: 12/12/2023 | 17:00-19:00
Lokalizacja: | |

Pracownia Badań nad Filmem i Kulturą Audiowizualną Centrum im. W. Brandta, Instytut Filologii Germańskiej UŁ i Austriackie Forum Kultury: Zapraszamy na spotkanie z dr. Jakubem Gortatem, redaktorem książki „PAMIĘĆ O NARODOWYM SOCJALIZMIE W FILMIE AUSTRIACKIM (1945-2020). ANTOLOGIA TEKSTÓW” (Wydawnictwo Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta UWr: Wrocław 2023). Rozmowę poprowadzi prof. Krzysztof Tkaczyk.


Spotkanie odbędzie na platformie Zoom. Link podany jest w wydarzeniu. Można go też otrzymać przed spotkaniem pisząc na adres: film.csne@uwr.edu.pl
O książce:
Tematem publikacji jest pamięć o narodowym socjalizmie w kinie austriackim. O ile podobna tematyka w kinie niemieckim była przedmiotem wielu badań i licznych publikacji naukowych, o tyle w kinie austriackim temat ten wciąż wydaje się być badany powierzchownie, zarówno w literaturze polskiej, jak i obcojęzycznej. Niniejsza antologia oferuje szerokie spojrzenie na to, jak austriaccy filmowcy radzili sobie z nazistowską przeszłością swojego kraju na przestrzeni 75 lat po upadku „Trzeciej Rzeszy” – od marginalizacji i relatywizacji nazistowskiej przeszłości w filmach z drugiej połowy lat 40., poprzez uniwersalizację doświadczenia totalitaryzmu i wojny przedstawionych w latach 50., a także stopniową dekonstrukcję mitów związanych z najnowszą historią w latach 60. i 70., aż po krytyczne rozliczenie z nazistowską przeszłością, a nawet powojenną politykę pamięci w filmach produkowanych od lat 80. do dnia dzisiejszego.
Z recenzji prof. Krzysztofa Tkaczyka:
„Brakuje na polskim rynku wydawniczym opracowania, które by w sposób kompleksowy, choć oczywiście nie wyczerpujący, omawiało kwestię pamięci o narodowym socjalizmie w filmie austriackim. Przemyślany dobór artykułów, różne perspektywy badawcze ich autorów i napisany z niewątpliwym znawstwem tematu wstęp autorstwa J. Gortata sprawiają, że całość czyta się z zainteresowaniem i przyjemnością. Przedłożona monografia jest pracą wartościową i z pewnością przyczyni się do lepszego poznania tych produkcji filmowych kinematografii austriackiej, które eksplorowały bodaj najtrudniejsze aspekty historii Austrii – współodpowiedzialność za nazizm i Holokaust – i przywracały je pamięci zbiorowej Austriaków”.
Dr Jakub Gortat – politolog, niemcoznawca, adiunkt w Zakładzie Niemcoznawstwa Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w niemieckich i austriackich kulturach pamięci, szczególnie w pamięci o narodowym socjalizmie w obu tych krajach. Obecnie realizuje projekt poświęcony rozliczeniom z nazizmem w austriackich filmach telewizyjnych finansowany z programu „Sonata” Narodowego Centrum Nauki. Autor monografii „Niemiecka polityka pamięci wobec ofiar wojny powietrznej” (2015) oraz licznych publikacji na temat niemieckiego i austriackiego kina w czasopismach naukowych i tomach zbiorowych.

Organizatorzy:
– Centrum im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego
– Austriackie Forum Kultury
– Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.