Przejdź do treści
Data/Czas: 10/03/2020 | 23:30-23:30
Lokalizacja: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia | Jasna 14/16a | Warszawa

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia: Otwarty Konkurs umożliwia ubieganie się o dofinansowanie każdemu, kto ma pomysł na realizację przedsięwzięcia na rzecz dialogu i porozumienia między Polską i Rosją. Jakie to mają być przedsięwzięcia, zależy wyłącznie od inwencji wnioskodawców. Dofinansowujemy zarówno duże wydarzenia o charakterze ogólnopolskim, jak i skromne, lokalne inicjatywy adresowane do miejscowych społeczności. Mogą to być imprezy kulturalne, projekty naukowe, warsztaty, konferencje, seminaria, debaty. Celem konkursu jest wsparcie najlepszych projektów, które przybliżą odbiorcom współczesną Polskę i Rosję oraz pogłębią ich wiedzę o historii i kulturze obu narodów.

Do udziału w IX Otwartym Konkursie zapraszamy szkoły i uczelnie wyższe, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, samorządy terytorialne, jak również osoby prywatne. Wniosek należy wypełnić w formie elektronicznej na stronie: http://otwartykonkurs.cprdip.pl/. Termin składania wniosków upływa 10 marca 2020 roku (liczy się data wpłynięcia zgłoszenia do siedziby Centrum).

 

Więcej informacji: http://www.cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs,zglos_sie.html

 

CPRDiP

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.