Przejdź do treści
„Nietzsche i cierpienie, któremu na imię Wagner”
Data/Czas: 18/05/2022 | 18:30-18:30
Lokalizacja: | |

Goethe-Institut Krakau: Wydarzenie w ramach cyklu „Spotkania literatury i muzyki. Pięć rozmów o pisarzach i kompozytorach” z udziałem literaturoznawców, tłumaczy literatury, muzyków i muzykologów. Tym razem bohaterami spotkania będą Friedrich Nietzsche i Richard Wagner. Drogi dwóch genialnych niemieckich twórców i myślicieli splotły się w listopadzie 1868 roku.
Pod ogromnym wrażeniem talentu i charyzmy Richarda Wagnera, młody Friedrich Nietzsche stał się “wagnerystą” i pozostał nim przez długie lata. Studiując uduchowione późne dzieła Wagnera i “wagnerowskie” pisma Nietzschego, trudno nie dojść do wniosku, że nigdy wcześniej muzyka, filozofia i literatura nie weszły w tak intymny związek.


W twórczości Wagnera i Nietzschego ujawniają się ważne rysy nowoczesności – dlatego też także i dziś, w XXI wieku, ich dzieła cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem i prowokują dyskusje najwybitniejszych współczesnych intelektualistów. Uczestnicy spotkania opowiedzą o estetycznych i religijnych aspektach dramatu muzycznego Wagnera i spróbują odpowiedzieć na pytanie, co zafascynowało młodego Nietzschego w dziele autora Lohengrina. Przedmiotem dyskusji będzie także moment “ozdrowienia”, wyrwania się Nietzschego z cierpienia, któremu na imię Wagner, opisany przez niemieckiego filozofa w słynnych pismach „Przypadek Wagnera: problem muzykanta” i „Nietzsche contra Wagner”.

Zaproszeni goście:
Prof. dr hab. Teresa Malecka – teoretyk muzyki, kierownik Centrum Dokumentacji Twórczości Kompozytorów Krakowskich Akademii Muzycznej w Krakowie, Wieloletni prorektor, dziekan, prodziekan, dyrektor Instytutu Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki AM.
Dr Bogdan Baran – tłumacz, pisarz i eseista. Autor własnych książek i prawie stu przekładów książkowych z humanistyki i literatury pięknej niemieckiej, anglosaskiej i romańskiej. Ukończył filozofię i matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Prowadzenie:
Dr. hab. Małgorzata Sokalska – adiunkt w Katedrze Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki UJ. Studiowała Filologię Polską na UJ oraz literaturę porównawczą na Uniwersytecie Stendhala w Grenoble.

 

Goethe-Institut Krakau

News Alert

Bądź na bieżąco!

Zamawiając bezpłatny newsletter akceptuje Pan/Pani naszą ochronę danych. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest w każdej chwili możliwe.